Як описати продукт

Як описати продукт

Грамотно складений бізнес-план передбачає всебічний опис продукту, який збирається виробляти знову організоване підприємство. Щоб опис продукту зацікавило потенційних інвесторів, необхідно при його складанні керуватися декількома нескладними правилами.

Інструкція

  1. Визначте характер проблеми, яку зможуть вирішити споживачі, використовуючи ваш продукт. Обов’язково зверніться заздалегідь до досвіду конкурентів і вкажіть, які принципово нові способи і методи вирішення цієї проблеми ви зможете запропонувати споживачам.
  2. Наведіть приклади використання цього продукту і уявіть позитивні результати тестування. Особливу увагу приділіть новим технологіям, застосовуваним при його виробництві і критеріїв універсальності продукту в різних ситуаціях. Він повинен відповідати всім прийнятим стандартам виробництва та якості, що пред’являються до продуктів одного з ним ряду.
  3. Вкажіть, на якій стадії виробництва в даний час знаходиться даний продукт. Зрозуміло, найбільшу довіру буде надано продуктам, які знаходяться на стадії дослідних зразків або навіть серійного виробництва. Але іноді, при вдалому збігу обставин, інвесторів можна зацікавити і готовим проектом або навіть ідеєю продукту (особливо у сфері високих технологій).
  4. Прикладіть до бізнес-плану зразок інструкції із застосування продукту. Опишіть, що з себе представлятиме гарантійне та післягарантійне обслуговування продукту (або інші форми сервісного супроводу).
  5. Вкажіть, чи є можливості для подальшої модернізації і вдосконалення даного продукту.
  6. Якщо на даний продукт є (або необхідний) патент, а також ліцензія на його виробництво, повідомте про це в його описі.
  7. Проаналізуйте методи і способи виробництва та застосування аналогічних продуктів, що випускаються конкурентами (якщо такі продукти є). Опишіть способи ціноутворення на продукти одного ряду з вашим, і те, як ваші конкуренти організовують ринки збуту.
  8. У додатку до цього розділу додайте схеми, графіки, таблиці та фотографії, щоб ваші потенційні бізнес-партнери змогли наочно ознайомитися з вашим продуктом.