Як описувати підприємство

Як описувати підприємство

В умовах ринку керівнику будь-якого рангу на тому чи іншому рівні доводиться представляти свою організацію. При цьому важливо грамотно підготувати її повноцінне опис. Особливо актуально послідовно систематизувати найважливіші відомості про підприємство при бізнес-плануванні: партнери та інвестори читають опис фірми особливо уважно.

Інструкція

  1. Обсяг опису підприємства диктує складність, масштаб його діяльності та сам ділової задум вистави організації. В основній інформації наводиться повна і скорочена назва підприємства, називається його вищестоящий орган, вказується галузь, в якій воно веде свій бізнес (промислове, аграрне виробництво, сфера послуг, будівництво, транспорт і т.д.). Дається довідка: рік заснування фірми, її місцезнаходження. Бажано чітко показати структуру управління, перерахувати перелік підрозділів, надати схему їх підпорядкованості та взаємодії. Важливо назвати організаторів підприємства, його власників (власників), тих керівників, від яких залежить стабільність його роботи, імідж на ринку.
  2. За ЄДРПОУ форм власності (ОКФС) будь-яке підприємство характеризується за формами власності (державні, муніципальні, приватне, тощо), за ЄДРПОУ організаційно-правових форм (ОКОПФ) — по даній формі діяльності (ВАТ, ТОВ тощо) . Вкажіть ці позиції. Далі опишіть пріоритетні види діяльності, що забезпечують отримання найбільшого прибутку. При характеристиці продукції важливо описати її призначення, якість, надійність, дати основні техніко-економічні характеристики, відповідність вимогам законодавства. Необхідно вказати, на які види підприємницької діяльності підприємства є ліцензії і на який термін.
  3. Важлива інформація про чисельність працюючих, ступеня розвитку інфраструктури (інженерні мережі, транспортне обслуговування); господарських зв’язках (близькість постачальників сировини, споживачів). Важлива частина відомостей — основні фінансово-економічні показники діяльності: вартість основних фондів, обсяг продажів. В описі необхідно дати оцінку всім видам ресурсів: обладнання, матеріально-виробничих запасів, нематеріальних активів, позиковим і власних грошей.
  4. При описі підприємства важливо підкреслити основні цілі його діяльності. Під цілями при цьому розуміються прогнозовані результати роботи. Цілі визначають і задають специфіку бізнесу. Цілі можуть бути економічними і соціальними, за часом — коротко-, середньо-і довгостроковими. Вони повинні бути вимірні, пов’язані з ресурсами, позицією підприємства на ринку і обов’язково здійсненні. Конкретні цілі повинні бути виражені в кількісних показниках — з продажу, доходів, прибутку (у%), темпами зростання обсягів виробництва продукції, послуг. Рекомендується перерахувати фірми, організації, з якими встановлені офіційні та неформальні зв’язки з питань поставок сировини, збуту продукції, співпраці в області кредитування, аудиту і т.д.

Зверніть увагу

Якщо виробництво пов’язане з природокористуванням, то необхідно підтвердити розуміння екологічних обмежень, використання маловідходних технологій, утилізації виробничих відходів.

Корисні поради

При необхідності включіть в опис підприємства графіки, діаграми, малюнки. В якості додатків додайте до основних матеріалів результати маркетингових досліджень, висновки експертів-консультантів, гарантійні листи або контракти з постачальниками і споживачами продукції, сертифікати відповідності, відгуки споживачів про якість і властивості продукції.