Як оприбуткувати гроші в касу

Як оприбуткувати гроші в касу

Грошові кошти в касу підприємства потрапляють шляхом оприбуткування. Воно здійснюється при знятті грошей з розрахункових, валютних, поточних та інших рахунків в банку, а також при вступі готівкових коштів від покупців, замовників за надані товари чи надані послуги, від підзвітних осіб при надлишках отриманих сум, від працівників підприємства за товари та послуги, надані кредити.

Інструкція

  1. При оприбуткуванні грошових коштів у касу складаються первинні документи, порядок заповнення яких регламентується Постановою «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій, з обліку результатів інвентаризації». Крім того, касир, який приймає готівку повинен знати «Ознаки і правила визначення платіжності банківських білетів (банкнот) та монет Банку Росії».
  2. Надходження грошових коштів в касу здійснюється за допомогою прибуткового касового ордера. При цьому його використовують організацій, що ведуть бухгалтерський облік як без застосування, так і з застосуванням засобів електронної та обчислювальної техніки.
  3. Прибутковий касовий ордер складається з двох частин: безпосередньо ордер і квитанція до нього. Він заповнюється бухгалтером і підписується головним бухгалтером організації. Даний документ заповнюється чітко, без помилок, виправлення і закреслення в ньому не допускаються. На прибутковому касовому ордері ставиться печатка там, щоб вона повністю перебувала на полі «Квитанція».
  4. Потім прибутковий касовий ордер реєструється в журналі прибуткових та видаткових касових ордерів бухгалтером, який заповнював документ. Після цього ордер передається в касу внутрішнім порядком, тобто на руки особі, який буде отримувати грошові кошти, він не видається.
  5. Далі касир, отримавши документи, від бухгалтера звіряє підписи на них, перевіряє правильність заповнення ордера і квитанції, розписується та приймає грошові кошти. Після перевірки отриманої готівки касир відриває квитанцію і передає її особі, вносити гроші. На прибутковому касовому ордері робиться напис «Оплачено» і ставиться дата.
  6. Бухгалтером при оприбуткуванні грошових коштів робляться проводки і складаються документи в залежності від того, звідки надходить готівку. При оприбуткуванні коштів з розрахункового рахунку до прибуткового касового ордеру додається виписка банку і робиться проводка: Дт 50 «Каса» — Кт 51 «Розрахунковий рахунок». При надходженні коштів від покупця оформляється прибутковий касовий ордер, до якого додаються довіреність від особи, яка вносить гроші, або договір. При цьому робиться проводка: Дт 50 — Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».