Як оприбуткувати касовий апарат

Як оприбуткувати касовий апарат

При придбанні організацією контрольно-касової техніки необхідно не тільки зареєструвати її в податковому органі, а й правильно відобразити в бухгалтерському обліку. Як правило, вона відноситься до управлінських потреб, і строк корисного використання перевищує 12 місяців. Згідно ПБУ, такі активи необхідно відображати у складі основних засобів або матеріалів.

Інструкція

 1. Касовий апарат потрібно враховувати на рахунку 01 по фактичній сумі. Таким чином, з вартості придбання необхідно відняти ПДВ, а потім додати витрати на доставку, суму за реєстрацію в податковому органі, і, якщо такі є, суму за введення ККТ в придатність (технічне обслуговування).
 2. Облік таких операцій ведеться із застосуванням рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». До нього може кредитуватися рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». У бухгалтерському обліку бухгалтеру необхідно також зробити такі записи:

  Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відбито ПДВ;

  Д44 «Витрати на продаж» К01 »Основні засоби» — списані витрати на ККТ.
 3. Документом, що підтверджує факт прийому касового апарату, є акт про прийом-передачу об’єкта основних засобів (форма № 01-1). Для того, щоб контролювати використання ККТ, необхідно вести інвентарну картку (форма № ОС-6).
 4. Можливий варіант і відображення ККТ у вигляді матеріалів. Але в цьому випадку в обліковій політиці необхідно прописати, що активи, що мають початкову вартість не більше 10000, і термін корисного використання, що перевищує 12 місяців, включаються у складі матеріально-виробничих запасів.
 5. У цьому випадку його необхідно відобразити в бухгалтерському обліку таким чином:

  Д10 «Матеріали» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — придбано касовий апарат;

  Д20 «Основне виробництво» К10 «Матеріали» — введено в експлуатацію апарат.
 6. Якщо касовий апарат коштує менше 10 тисяч рублів, то витрати на нього визнаються непрямими, тобто вони знижують базу оподаткування. Якщо ж більш за цю суму, то вони піддаються амортизації і, відповідно, з них нараховується податок на майно.