Як оприбуткувати кошти в бюджеті

Як оприбуткувати кошти в бюджеті

Облік основних засобів у бюджетній сфері ведеться на рахунку 101.00.000 «Основні засоби». Об’єктом основних засобів вважається матеріальний об’єкт, який використовується в роботі організації, з терміном корисного використання більше 12 місяців, незалежно від вартості. До основних засобів відносять житлові та нежитлові приміщення, споруди, машини й устаткування, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, коштовності і ювелірні вироби, інші основні засоби.

Вам знадобиться

- Наказ Мінфіну РФ «Про затвердження Плану рахунків бюджетного обліку та Інструкції з його застосування» від 06 грудня 2010 р. № 162н;
- Наказ Мінфіну РФ «Про затвердження Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку для державних органів влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, органів управління державними позабюджетними фондами, державних академій наук, державних (муніципальних) установ та Інструкції з його застосування» від 01 грудня 2010р № 157н;
- Класифікація основних фондів (ОКОФ).

Інструкція

  1. Інвентарним об’єктом (одиницею основного засобу) є об’єкт з усіма пристосуваннями і приладдям. Облік ведеться в повних рублях. Суми копійок відносять на збільшення інших витрат.
  2. Для того щоб правильно віднести основний засіб до рахунку, кожному об’єкту привласніть унікальний інвентарний порядковий номер. При цьому необхідно використовувати Загальноросійський класифікатор основних фондів (ОКОФ). У ньому об’єкти групуються за класифікаційними ознаками на певні коди. Друга цифра коду відповідає п’ятій цифрі кореспондентського рахунку. Наприклад, загальний код для транспортних засобів 15.000.000.00, значить, транспортні засоби відносяться на рахунок 101.05.000. Об’єктам вартістю до 1 000 рублів включно, а також м’якому інвентарю, посуду незалежно від вартості, інвентарні номери не присвоюються.
  3. Надходження будівель або нерухомих споруд оформите актом про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030). До нього додаються документи про державну реєстрацію об’єктів нерухомості. Прийняття до бюджетного обліку відображається за дебетом 010112310 «Збільшення вартості нежитлових приміщень — нерухоме майно установи» і кредитом 010611310 «Збільшення вкладень в основні засоби — нерухоме майно установи».
  4. Для прийняття на облік інших об’єктів сформуйте акт про прийом-передачу об’єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306001). Якщо одночасно приймаєте на облік кілька однакових об’єктів використовуйте акт про прийом-передачу груп об’єктів основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306031). Об’єкти основних засобів вартістю до 3000 рублів включно, бібліотечний фонд, коштовності і ювелірні вироби, незалежно від вартості, враховуються на підставі вимог-накладних (ф. 0315006). «Машини та обладнання — інше рухоме майно установ» ставте на облік проводкою Дт 010134000 Кт 010631310; «Транспортні засоби — інше рухоме майно установи» відображаються по Дт 010135000 Кт 010631310; «Виробничий і господарський інвентар — інше рухоме майно установи» супроводжуються бухгалтерським записом Дт 010136000 Кт 010631310; «Інші основні засоби — інше рухоме майно установи» відображаються по Дт 010138000 Кт 010 631 310.
  5. При безоплатному отриманні об’єктів основних засобів використовуються проводки: за дебетом рахунка 010100000 «Основні засоби» (010111310 — 010113310, 010115310, 010118310, 010131310 — 010138310) і кредитом рахунку 030404310 «Внутрішньовідомчі розрахунки з придбання основних засобів» (в рамках руху об’єктів між установами, підвідомчими головному розпоряднику бюджетних коштів) із застосуванням актів прийому-передачі об’єктів основних засобів.

Зверніть увагу

При прийнятті на облік основних засобів необхідно, щоб оприбуткування велося з застосуванням рахунку 010600000 «Вкладення в нефінансові активи».

Корисні поради

При формуванні інвентарного номера перші 2 цифри відповідають номеру рахунку, наступні 10 — коду ОКОФ, останні 3 цифри — порядковий номер об’єкта. Інвентарні номери списаних з бюджетного обліку об’єктів основних засобів не привласнюються знову прийнятим до бюджетного обліку об’єктів.