Як оприбуткувати ліцензію


 

Ліцензія — це документ, що підтверджує дозвіл на право здійснення конкретного виду діяльності. При її придбанні організація несе витрати, які необхідно відображати в бухгалтерському та податковому обліку.Інструкція

  1. Оприбутковують ліцензію після її отримання на підставі супровідних документів до неї за фактичною вартістю, вказаною в цих документах. Якщо відповідно до ПБО 14/2007 придбана ліцензія може бути віднесена до нематеріальних активів (за терміном використання та її вартості), то при її оприбуткуванні зробіть бухгалтерські проводки: Дебет рахунку 08-5 «Придбання нематеріальних активів», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками »(76« Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами »). Віднесіть в дебет рахунку 08-5 всі витрати, пов’язані з придбанням ліцензії. Далі зробіть проводку: Дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи», Кредит рахунку 08-5 «Придбання нематеріальних активів» — оприбуткована ліцензія. Оформіть картку обліку нематеріального активу. Щомісяця списуйте частина вартості ліцензії на інші витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією, через нарахування амортизації проводкою: Дебет 26 «Загальногосподарські витрати», Кредит 05 «Амортизація нематеріальних активів».
  2. Включіть вартість ліцензії і витрат на її придбання до складу загальногосподарських витрат, якщо вона не може бути віднесена до нематеріального активу в силу відсутності ознак, визначених в ПБО 14/2007. У бухгалтерському обліку зробіть проводку: Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» (76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»). У податковому обліку суми витрат на придбання ліцензії віднесіть до складу інших витрат організації, пов’язаних з виробництвом і реалізацією. Вони зменшать базу з податку на прибуток за обліковий період.
  3. Якщо ваша організація здійснює види діяльності, за якими ліцензування скасовано законом № 99-ФЗ, то у вас, можливо, залишиться «недоспісанная» вартість ліцензії. Зробіть проводку в бухгалтерському обліку: Дебет 91-2 «Інші витрати», Кредит 97 «Витрати майбутніх періодів» — списана залишилася її вартість. У податковому обліку одноразово віднесіть цю суму до складу інших витрат організації.

Зверніть увагу

Прийміть в обліковій політиці організації порядок списання витрат на ліцензію.