Як оприбуткувати списаний товар


 

В процесі діяльності торгових організацій необхідно своєчасно виявляти і списувати товари з вичерпаним терміном зберігання і браковані товари для уникнення конфліктів з покупцями і перевіряючими організаціями. При цьому виникає питання, як врахувати списаний товар в бухгалтерському обліку організації.



Інструкція

 1. Виявити товари, що прийшли в непридатність, із закінченим терміном зберігання, пошкоджені товари. Для цього проведіть інвентаризацію, оформивши її результати інвентаризаційної описом за формою № інв-3 і слічітельнуювідомість результатів інвентаризації за формою № інв-19. У документі повинні бути відмітки про товар з вичерпаним терміном придатності, пошкодженому товар і т.д.
 2. Складіть акт про списання товарів за формою № ТОРГ-16. Перерахуйте в документі товари, що підлягають списанню та вкажіть причини списання. Якщо списуються товари знаходяться в торговому залі, оформіть акт їх вилучення з торгового залу.
 3. Оформіть вилучення списаних товарів з продажу бухгалтерської проводкою: Дебет рахунку 41, субрахунок «Товари з вичерпаним терміном придатності», Кредит рахунку 41, субрахунок «Товари на складі (в торговому залі)» — товари вилучені з продажу.
 4. Спишіть вартість вибулих товарів проводкою:
  - Дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей», Кредит рахунку 41, субрахунок «Товари з вичерпаним терміном придатності» — врахована вартість списаних товарів з вичерпаним терміном придатності.
      
 5. Потім спишіть вартість торгової націнки по вибулим товарах: Дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей», Кредит рахунку 42 «Торгова націнка» — врахована сума торгової націнки по товарам, вибулим в результаті нестачі або псування.
 6. Включіть вартість списаних товарів і торгової націнки по ним до складу інших витрат організації: Дебет рахунку 91, субрахунок «Інші витрати», Кредит рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» — списана вартість товарів з вичерпаним терміном придатності та торговельної націнки за ним в інші витрати організації.
 7. Оформіть повернення списаного товару постачальнику, якщо встановлено, що ушкодження товару зумовлено браком виробництва:
  - Дебет рахунку 41 «Товари на складі (в торговому залі)», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — сторнирована вартість бракованих товарів, що повертаються постачальнику;
  - Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — Сторновано ПДВ по повертається товарах;
  - Дебет рахунку 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ», Кредит 19 «ПДВ по придбаних цінностей» — Сторновано ПДВ, раніше прийнятий до відрахування.