Як оприбуткувати товар від постачальників

Як оприбуткувати товар від постачальників

Для того щоб здійснювати господарську діяльність керівники організацій змушені купувати товар у інших контрагентів. Поняття «товар» означає якісь матеріальні запаси, які необхідні для подальшого перепродажу, тим самим вони є предметом праці. Як правило, при придбанні таких цінностей, дуже важливо правильно оприбуткувати їх в бухгалтерському та податковому обліку.

Інструкція

 1. Спочатку слід зауважити, що враховувати товар потрібно лише за наявності супровідних документів, наприклад, рахунок-фактури, товарною накладною (форма № ТОРГ-12) та інших.
 2. Як тільки товар надійшов на ваш склад, візьміть первинні документи у постачальника. У них повинні бути зазначені його реквізити і ваші, найменування продукції, одиниці її виміру, кількість поставленого товару, ціна за одну одиницю та вартість. Також перевірте наявність підпису у відповідній графі (зазвичай в документах вона знаходиться знизу) і штампа постачальника.
 3. Далі перевірте якість і кількість товару. Якщо є розбіжності, то можете скласти акт про встановлений розбіжності (форма № ТОРГ-2). Після цього підпишіть документ і поставте круглий відбиток печатки в полі «Покупець».
 4. Далі вам необхідно відобразити надходження в бухгалтерському обліку на підставі супровідних документів. Для цього ви заздалегідь повинні визначити і прописати в обліковій політиці організації, за якою вартістю ви будете враховувати придбану продукцію: фактичної, облікової або продажною.
 5. Якщо ви відображаєте товари за фактичною вартістю, то зробіть записи:

  Д41 «Товари» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відображено придбання товарів у постачальника;

  Д41 «Товари» або 44 «Витрати на продаж» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відображено суму транспортно-заготівельних витрат.
 6. Якщо ж ви враховуєте товари по обліковій вартості, то зробіть кореспонденції:

  Д15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відображено вартість товарів постачальника і сума витрат на транспортно-заготівельні роботи;

  Д41 «Товари» К15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» — відображено вартість товарів, що надійшли;

  Д16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей» К15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» — відображено суму відхилень у вартості придбаної продукції.
 7. А при обліку товарів за продажною вартістю, зробіть проводки:

  Д41 «Товари» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відображено вартість товарів постачальника;

  Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — врахована сума ПДВ;

  Д44 «Витрати на продаж» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відображено суму транспортних витрат;

  Д41 «Товари» К42 «Торгова націнка» — встановлено суму торгової націнки.