Як оприбуткувати вексель


 

У разі утворення простроченої кредиторської заборгованості підприємство може погасити її за рахунок оформлення спеціального фінансового чи товарного векселя. При цьому компанія-векселедержатель стикається з необхідністю оприбуткування даного документа в бухгалтерському обліку.Інструкція

  1. Отримайте товарний або фінансовий вексель від підприємства-боржника. При цьому сума боргових зобов’язань за ним повинна бути трохи більше утворила заборгованості. Дана різниця іменує дисконтом і являє собою компенсацію за відстрочку в оплаті. Вона відображається в інших доходах векселедержателя.
  2. Сформуйте в бухгалтерському обліку позабалансовий рахунок 008 «Забезпечення платежів і зобов’язань отримані», на якому відобразіть зазначену у векселі суму. Надалі ця величина буде списана при погашенні боргового зобов’язання.
  3. Відобразіть отримання векселя на кредиті рахунку 62 «Розрахунки з замовниками та покупцями» в кореспонденції з рахунком 91.1 «Інші доходи». При цьому враховується сума дебіторської заборгованості векселедавця і дисконт. Компенсацію за відстрочку можна також віднести на рахунок 98 «Доходи майбутніх періодів».
  4. Ведіть бухгалтерський облік розрахунків з процентних фінансовим векселями по аналогії з виданими кредитами і позиками. Дане правило вказується в пунктах ПБУ 19/02, яке описує операції з цінними паперами. На підставі даного документа, отримані векселя необхідно відносити до фінансових вкладень підприємства. У зв’язку з цим векселедержатель оприбутковує по бухгалтерії даний тип векселя у вартості, яка дорівнює фактичним витратам на його придбання.
  5. Оприбутковують процентний вексель на кредиті рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами» і дебеті рахунку 58 «Фінансові вкладення» за номінальною вартістю. Після погашення заборгованості суму, отриману від векселедавця, необхідно віднести до складу доходів на рахунок 91.1, а вартість векселя відобразити на витратах на рахунку 91.2 «Інші витрати». В результаті повинен сформуватися фінансовий результат операції, рівний дисконту.