Як організувати навчальну діяльність

Як організувати навчальну діяльність

Від правильної організації навчальної діяльності залежить ефективність кінцевого результату освітнього процесу. Як підвищити засвоюваність навчального матеріалу, якість отриманих знань і домогтися вироблення міцних навичок виконання тієї чи іншої задачі?

Інструкція

 1. Підготуйте зручне приміщення з достатнім оснащенням всім необхідним для навчальної діяльності (дошка, меблі, посібники, книги, комп’ютер і т.д.), беручи до уваги всі особливості передбачуваного процесу. З’ясуйте, чи буде діяльність носити індивідуальний характер або масовий.
 2. Визначтеся з формою організації навчальної діяльності, буде це звичайний урок або будь-яка інша форма: гурткова діяльність, елективний курс, позакласне заняття і т.д.
 3. Орієнтуйтеся на документи, що регламентують постановку навчальної діяльності: програми, стандарти, навчальний план, підручники і т.д.
 4. Структуруйте навчальну діяльність. Чітко розподіліть її на вступну, основну і заключну частини. Кожна з цих частин повинна містити свою власну організаційну структуру. Наприклад, якщо ви плануєте урок, а він є основною формою навчальної діяльності, складайте поурочний план, детально розписуючи кожен його етап. Наприклад:

  - Організаційний момент;

  - Перевірка домашнього завдання;

  - Усний рахунок;

  - Вивчення нового матеріалу;

  - Закріплення вивченого;

  - Завдання на будинок;

  - Підведення підсумків уроку.

  Кожен з цих етапів має складатися з підпунктів, що відповідають конкретній тематиці уроку.
 5. Використовуйте різноманітні методи навчання для підвищення ефективності навчальної діяльності: словесні, наочні, практичні і т.д.
 6. Включайте в організацію навчальної діяльності різні засоби навчання: наочні посібники, технічні засоби оснащення, навчальні прилади та т.п.
 7. Враховуйте особливості учасників освітньої діяльності. Застосовуйте принцип індивідуального підходу з сукупності педагогічних установок. Наприклад, якщо ви організовуєте навчальну діяльність в дитячому садку, а учасниками цього процесу є дошкільнята, необхідно враховувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, характерні для даної вікової групи.
 8. Проводьте моніторинг результатів навчальної діяльності, перевіряйте ефективність засвоєння освітнього матеріалу, використовуючи такі форми контролю, як заліки, самостійні та контрольні роботи, практичні та лабораторні заняття, тести.
 9. Контролюйте емоційний і фізичний стан учасників навчальної діяльності. Проводьте фізкультхвилинки, один вид діяльності чергуйте з іншим і т.д.
 10. Слідкуйте, щоб норми освітленості, рівня шуму, тепла та інші параметри відповідали нормам, прийнятим СанПіНом.