Як організувати охорону праці на підприємстві

Як організувати охорону праці на підприємстві

Дотримання підприємством вимог міжнародних стандартів з охорони праці забезпечує продуктивний і безпечну працю працівників цього підприємства. Останнім часом охорону праці приділяється підвищена увага з боку держави, що доводиться внесенням істотних змін до основних нормативно-законодавчі акти щодо забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві.

Інструкція