Як організувати податковий облік

Як організувати податковий облік

Податковий облік має на увазі під собою схему узагальнення інформації, яка дозволяє визначити податкову базу на підставі даних первинної документації, згрупованої в порядку, передбаченому цим Податковим Кодексом.

Інструкція

  1. Побудуйте податковий облік на підставі бухгалтерського обліку. Для цих цілей перш за все необхідно чітко визначити відповідності однакових правил податкового та бухгалтерського обліків, а також проаналізувати, в чому ж вони розрізняються.
  2. Максимально сблізьте облікові політики (податкову і бухгалтерську): встановіть однакові методи амортизації суми основних засобів і величини нематеріальних активів, визначення собівартості продукції при її виробництві, списання матеріальних, виробничих запасів в діяльності виробництва, оцінки незавершеного процесу виробництва та значення готового товару на складі. У такому випадку багато операцій, які відображаються в бухгалтерському обліку, зможуть без зміни відображатися в розрахунках податку на прибуток.
  3. Зверніть увагу на те, що зближувати податковий з бухгалтерським обліки не завжди вигідно. Наприклад, якщо організація вибирає єдиний спосіб нарахування амортизаційної суми — лінійний, то значення зносу в порівнянні з усіма іншими методами буде зменшуватися, а величина суми податку на майно збільшиться.
  4. Використовуйте оборотну відомість, картка рахунку та інші наявні бухгалтерські документи в якості відповідних регістрів в податковому обліку. Якщо ж у подібних регістрах бухгалтерського обліку буде міститися недостатня кількість інформації для визначення самої податкової бази, тоді внесіть до них додаткові реквізити.
  5. Можете організувати окремий (або конкретний) податковий облік. Для цього необхідно побудувати незалежну структуру податкового обліку, яка ніяк не буде пов’язана з бухгалтерським. У такому випадку вам доведеться розробити окремі регістри податкового обліку, відповідні для кожної зробленої господарської операції. У свою чергу, одну операцію слід одночасно зафіксувати не тільки в регістрі бухгалтерського, але і в регістрі податкового обліку.