Як організувати проектну діяльність


 

В основі методу проектів — ідея про індивідуалізації і спрямованості навчальної діяльності учнів на результат. Його в свою чергу можна досягти при вирішенні значущої проблеми. За характером діяльності розрізняють дослідні, інформаційні, творчі, практико-орієнтовані та рольові (ігрові) проекти. Проте всі вони організовуються за однією і тією ж схемою.


Вам знадобиться

— тематична розробка проекту;
- Вимоги до оформлення.

Інструкція

  1. Перший етап — занурення в проблему. На цьому етапі викладачеві необхідно сформулювати проблему або сюжетну ситуацію, повідомити мету і завдання проекту. Проблема повинна бути близька хлопцям, тому, вибираючи тематику проекту, грунтується на навколишньої дійсності. Учні на цьому етапі ставлять запитання, уточнюють деталі, конкретизують цілі і завдання, вибирають тему проекту. Важливо, щоб учні зацікавила тема, оскільки це половина успішної діяльності. На цьому ж етапі обговоріть форму і вимоги до оформлення проектної роботи.
  2. Другий етап — організація роботи над проектом. Розплануйте діяльність за рішенням завдань. Якщо проект виконується групою, розподіліть обов’язки між учасниками. Запропонуйте форми представлення результатів роботи. Навчаються на цьому етапі планують свою діяльність, а також діляться на групи в залежності від своїх уподобань та інтересів.
  3. Наступний етап — безпосередньо здійснення діяльності. Роль викладача на цьому етапі за потребою консультувати хлопців, орієнтувати в пошуках необхідної інформації та контролювати діяльність (на попередньому етапі можна встановити графік, згідно з яким учні будуть звітувати про виконану роботу).
  4. Останній етап — презентація проекту. Його можна представити у найрізноманітнішому вигляді. Це і бізнес-план, і сайт, відеокліп або навіть фільм, музичний твір, карта, публікація в ЗМІ, стаття, екскурсія, сценарій, рекламний проспект, газета тощо. Захист проекту (підсумковий звіт) організуйте у вигляді конференції, екскурсії, тематичного вечора і так далі.
  5. Оцініть результати проектної діяльності. Критеріями оцінки є актуальність теми, повнота її розкриття, оригінальність вирішення проблеми, використання наочності, самостійність діяльності, переконливість презентації. Спільно з учнями проаналізуйте всі достоїнства і недоліки проекту.