Як організувати роботу технічного відділу


 

Організувати роботу технічного відділу, структурного підрозділу вашого підприємства, слід з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на ефективність його діяльності. Якщо вам вдасться врахувати і передбачити всі ці фактори, ви зможете забезпечити високу якість відділом продукції та підвищити продуктивність праці його співробітників.Інструкція

  1. Розгляньте місце відділу в загальній структурі підприємства, визначте його взаємозв’язку з іншими структурними підрозділами, як горизонтальні, так і управлінські — вертикальні. Забезпечте планове надходження в технічний відділ необхідних для його роботи інструментів, матеріалів, сировини та комплектуючих, а також своєчасну приймання його продукції та звітності.
  2. Розробіть положення про відділ, в якому опишіть його функції та завдання, призначення, цілі, права, відповідальність та нормативні підстави його діяльності. Підготуйте посадові інструкції на кожне робоче місце і забезпечте його іншими методичними та інструктивними матеріалами, якими працівник зобов’язаний буде керуватися в процесі своєї діяльності. Визначте персональну відповідальність кожного співробітника відділу за належне виконання покладених на нього посадових обов’язків і разових доручень начальника відділу. Встановіть ступінь і порядок ієрархічної підпорядкованості посад.
  3. Специфіка технічного відділу припускає наявність досить жорстких вимог до освіти та досвіду його керівника. Розробіть положення про начальника відділу або включите ці вимоги в текст положення про відділ. Вкажіть ті критерії, яким повинен задовольняти людина, що претендує на цю посаду.
  4. Забезпечте відділ необхідними матеріальними ресурсами, обладнанням і кадрами, необхідними для його успішного функціонування і виконання поставлених завдань. Якщо питання з кадрами не вирішене, дайте доручення кадровій службі про підбір персоналу, що має необхідну кваліфікацію. Організуйте навчання та сертифікацію працівників підрозділу.
  5. Перегляньте систему оплати праці, скорегуйте її, щоб підвищити мотивацію працівників. Використовуйте для цього й інші методи — залучайте їх до вирішення виробничих питань, стимулюйте впровадження нових технологій, пропозицій по раціоналізації праці.
  6. Подбайте про те, щоб технічний відділ був забезпечений всіма необхідними для його роботи довідниками, періодичними спеціальними виданнями. Надайте його співробітникам можливість виходу в інтернет — це обов’язкова умова для продуктивної роботи сучасних технічних фахівців.