Як організувати систему внутрішнього контролю

Як організувати систему внутрішнього контролю

Система внутрішнього контролю підприємства формується з трьох складових: контрольного середовища, облікової системи і контрольних процедур. Наявність цієї системи дозволяє домогтися злагодженої роботи організації і поліпшення її фінансових показників. Створення керівництвом контрольної середовища передбачає організацію структури і стилю управління підприємства, розподіл повноважень і управлінський облік.

Інструкція

  1. Формуйте сумлінне ставлення у працівників до виконуваних функцій на власному прикладі. Розробляйте «кодекси честі». Демонструйте працівникам свою професійну компетентність.
  2. Створіть чітку систему підпорядкованості, кожен співробітник повинен знати свої повноваження і свого безпосереднього начальника. Крім цього, донесіть до кожного співробітника, за що він несе відповідальність і які критерії оцінки результатів його праці. Введіть систему звітності співробітників за виконану роботу.
  3. При формуванні облікової системи забезпечте керівників структурних підрозділів інформацією про внутрішньовиробничого планування, тобто хто і в які терміни виконує ту чи іншу задачу. Орієнтуйтеся на показники прибутку і витрат. При цьому зростання прибутку будь-якого з підрозділу не повинен вести до зниження показників фінансової ефективності всього підприємства. Прибуток кожного структурного підрозділу прораховуйте об’єктивно, незалежно від фінансового зростання всієї організації.
  4. Контрольні процедури створюються для ефективного функціонування системи внутрішньої звітності. Проводьте регулярні перевірки структурних підрозділів на предмет виконання ними поставлених завдань і коректності звітів їх виконання. При проведенні контролю розглядайте всі аспекти діяльності підрозділу чи окремого співробітника. Створіть нормативні акти, за якими порушення поставлених завдань будуть ставити в невигідне фінансове становище як керівника відділення, так і окремо взятого співробітника. Тобто, розробіть систему депреміювання.
  5. При проведенні контрольних процедур не прагнете до тотального контролю за стандартними поточними заходами, це відволікає фахівців від рішення проблем, які можуть вплинути на фінансовий стан організації.