Як організувати складський облік

Як організувати складський облік

Від правильної організації складського обліку залежить багато чого. Склади повинні оперативно надавати виробництво матеріалами, комплектувати готовою продукцією, відвантажувати і т.д. А для цього необхідно вчасно представляти повну інформацію про наявність або русі товару. Враховувати товар можна в одиницях виміру, штуках або в упаковках. Також прийнятний партійний облік.

Інструкція

  1. Вибрати найбільш прийнятний для вас метод складського обліку: сортовий або партійний.
  2. При сортовому способі товар зберігається на складі за найменуваннями. Для полегшення обліку бажано привласнити кожному його виду номенклатурний номер (артикул). Кожен знову надійшов товар приєднується до продукції того ж найменування. Матеріально-відповідальні особи повинні вести облік товарів у натуральному вираженні (наприклад, у кілограмах, в упаковках або в штуках). Облік ведеться на основі прибуткових і витратних товарних документів у спеціальних журналах (на папері або в електронному вигляді).
  3. При партійний способі кожна знову надійшла партія зберігається окремо від раніше отриманого товару. На неї заводиться спеціальна картка обліку із зазначенням кількості товару в партії і дати надходження. Цей метод прийнятний при обліку насипних товарів або якщо склад обробляє лише один вид продукції.
  4. Відпускається товар за накладними, в яких вказується одержувач, дата відвантаження, найменування (артикул), кількість і вартість. При виявленні бракованої продукції складається акт на списання. Будь-який рух товару має бути задокументовано.
  5. Всі складські документи здаються в бухгалтерію, де їх перевіряють і ставлять на облік в кількісному і грошовому вираженні, або списують з обліку (якщо документ видатковий). Для забезпечення точності обліку бажано вести бухгалтерський та складський облік паралельно і періодично проводити звірки даних.
  6. Якщо асортимент товарів широкий, то потрібно організувати адресну систему зберігання. При цьому весь склад розбивається на клітинки з унікальними номерами (можна використовувати буквено-цифрові позначення) і в картці обліку товару вказується адреса, на якому той зберігається. Цей метод дозволяє швидко відшукати потрібну продукцію, а також полегшує проведення інвентаризацій.
  7. Повна інвентаризація повинна проводитися мінімум раз на рік. Але для більш точного обліку бажано проводити її не рідше, ніж раз на місяць. Інвентаризація — це процедура звірки фактичної наявності товару (шляхом фізичного підрахунку) і облікових даних. За результатами звірки проводиться коригування облікових даних, якщо є розбіжності.

Корисні поради

Сучасний складський облік ведеться за допомогою комп’ютерних технологій. Наприклад, тут можна знайти великий перелік програм для ведення обліку на складі: http://itshareware.by.ru/finance/warehouse/index.shtml

А тут можна знайти зразки корисних складських документів: http://www.buhsoft.ru/?title=bp9.php