Як організувати відділ продажів з нуля

Як організувати відділ продажів з нуля

Організація відділу продажів в будь-якій компанії залежить від безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів. У кожному разі, до організації та управління продажами «з нуля» необхідно підійти з усією серйозністю. Ці процеси мають на увазі не тільки правильний підбір, навчання та управління персоналом, а й організацію системи взаємозв’язків між продуктами, клієнтами, персоналом. Все це можна врахувати при складанні бізнес-плану.

Інструкція

  1. Основними елементами грамотно побудованої мережі продажів є вибір стратегії, правильно сформульовані цілі, лояльні клієнти, конкурентоспроможна продукція, використання ексклюзивних технологій продажів, високопрофесійні співробітники, хороший сервіс, орієнтований на потреби клієнтів.
  2. Визначте для себе цілі, яким буде підпорядкована діяльність відділу продажів. Вони залежать від стратегічних цілей вашої компанії і тієї політики збуту, яка в ній проводиться. Як правило, до них відноситься: отримання стабільного прибутку, задоволення купівельного попиту, завоювання певної частки ринку, створення позитивного іміджу вашої компанії і забезпечення конкурентоспроможності пропонованих вами товарів і технологій роботи. Сюди ж можна віднести управління каналами розподілу, взаєминами з клієнтами, а також заходи, спрямовані на забезпечення стійкості і стабільності бізнесу.
  3. Проведіть розрахунок ресурсів, які необхідні вам для досягнення цих цілей, це дозволить забезпечити їх раціональне використання в подальшому. Розробіть оптимальну штатну структуру, підрахуйте необхідну кількість персоналу, визначте його навички та компетенції. Сформуйте систему підбору, оцінки, навчання і мотивації персоналу. Оголосіть його набір і проведіть навчання.
  4. Спільно з відділом маркетингу, якщо він є в компанії, проведіть аналіз конкурентоспроможності компанії в порівнянні з найсильнішими конкурентами, продумайте можливість посилення своїх слабких сторін. На його основі з урахуванням тенденцій розвитку ринку, продумайте план дій, які необхідно зробити для підвищення ефективності роботи відділу.
  5. Передбачте в роботі відділу продажів такі функції управління як координація і контроль. Як керівник, ви повинні завжди володіти максимально актуальною інформацією по всіх напрямках роботи відділу і вміти оперативно реагувати на кожен процес, тому продумайте, як буде налагоджено зворотний зв’язок. Визначте для співробітників ті параметри, які будуть підлягати контролю, перш за все, це виконання планових обсягів робіт в поставлені терміни.