Як організувати внутрішній контроль на підприємстві


 

Питання про те, як організувати внутрішній контроль на підприємстві хвилює тих керівників, які використовують сучасні методи підвищення ефективності виробництва. Це необхідна складова системи менеджменту якості, орієнтована на створення стійкого становища підприємства на ринку, його визнання суб’єктами ринку та громадськістю. Внутрішній контроль сприяє оперативної адаптації систем виробництва та управління підприємства до динамічно мінливого зовнішнього ситуації на ринку.Інструкція

  1. Впроваджуючи систему внутрішнього контролю на підприємстві, попередньо проведіть критичний аналіз і зіставте ті цілі, які були визначені для колишніх умов господарювання, з новими умовами ринку. Продумайте необхідні дії, стратегію і тактику. Оцініть можливості існуючої на поточний період організаційної структури, ступінь технічної і програмної оснащеності, ресурсне та кадрове забезпечення з урахуванням актуальної ситуації.
  2. Розробіть і закріпіть внутрішніми нормативними актами нову ділову концепцію компанії. Проведіть комплексні заходи щодо впровадження нової ділової концепції, розвитку та вдосконалення організації, зміцненню її положення на ринку. Зокрема, розробіть положення про фінансово-економічної, виробничо-технологічної, інноваційної, облікової, постачальницької, збутової і кадровій політиці.
  3. Проаналізуйте ефективність існуючої управлінської структури, скорегуйте її. Продумайте і розробіть положення про організаційну структуру. Опишіть кожне її ланка із зазначенням адміністративної, функціональної та методичної підпорядкованості. Визначте функції та напрямки діяльності кожної ланки, зону їх відповідальності, регламенти взаємовідносин між ними. Розробіть подібні положення для всіх підрозділів компанії і плани по організації праці для їхніх працівників.
  4. Розробити та затвердити плани і структуру внутрішнього документообігу, штатний розклад і посадові інструкції для кожної штатної одиниці. Це дозволить чітко координувати функціонування і роботу кожної ланки внутрішнього контролю підприємства.
  5. Розробіть формальні типові процедури контролю фінансових, виробничих і господарських операцій. Це допоможе стандартизувати їх і отримувати об’єктивні і достовірні дані та інформацію, необхідну для прийняття вірних управлінських рішень.
  6. Організуйте підрозділ, який буде здійснювати внутрішній контроль. Визначте методи та шляхи вдосконалення системи внутрішнього контролю з урахуванням мінливої ​​ситуації на ринку, внутрішніх і зовнішніх умов її функціонування.