Як оскаржити протест прокурора


 

Одна з головних задач прокуратури — нагляд за дотриманням законодавства. Протест є однією з форм прокурорського реагування. Виносить його прокурор або заступник. Цей документ повинен містити точне найменування органу, куди вноситься протест, назва та статті порушеного закону. Вимоги повинні бути чітко сформовані. Необхідно також вказати обставини, що дали підстави для протесту. У ряді випадків протест може бути оскаржений.Вам знадобиться

— протест прокурора:
- Текст згаданого в ньому закону;
- Адреса вищестоящої прокуратури.

Інструкція

  1. Розгляньте протест. Зазвичай про оскарження прокурорського протесту мови не йде. Його можна задовольнити або не задовольнити. У будь-якому випадку, законом передбачено десятиденний строк для прийняття відповідних заходів. Проте прокурор може встановити і менший час для розгляду. Якщо протест винесено на рішення представницького органу, депутати повинні його розглянути на найближчому засіданні.
  2. Направте прокурору відповідь. Це необхідно зробити в той же день, коли розглянутий протест. У виняткових випадках можливе направити відповідь на наступний день. Обгрунтовано зволікання може бути виключно відсутністю технічної можливості для відповіді в день розгляду. Якщо ви вирішили не задовольняти протест, прокурор може вирішити це питання через суд.
  3. Відкликати протест має право тільки те посадова особа, яка його направляло. В даному випадку це прокурор або його заступник. Причиною подібного кроку може стати зміна в законодавстві. Може змінитися і думка прокурора, наприклад, якщо відкрилися якісь нові обставини у справі. Відкликати документ можна тільки до його розгляду.
  4. Приводом для оскарження може бути невідповідність протесту встановленою формою, відсутність в ньому посилань на відповідні юридичні норми, а також втручання прокурора у справи, не пов’язані з його компетенції. Наприклад, міський чи районний прокурор може опротестовувати рішення районного представницького органу або ж органів місцевого самоврядування сільських або міських поселень. На те, щоб опротестувати рішення обласної законодавчих зборів, прав у нього немає. Це повинен робити обласний прокурор.
  5. Оскаржити протест можна через суд або в адміністративному порядку. Зверніться зі скаргою в судовий орган за місцезнаходженням прокурора. Приготуйтеся до того, що ваш позов відхилять. Як показує практика, в судових рішеннях з подібних питань зазвичай вказується, що протест є актом прокурорського реагування, а не ненормативним актом. Оскаржений ж може бути тільки ненормативний акт, і він же може бути визнаний недійсним.
  6. Набагато більш ефективним може виявитися звернення до вищестоящого прокурора. Зверніться до наступного в порядку підлеглості прокурору. Вимагайте розглянути скаргу чи заяву по суті. Вкажіть назву документа, пункт закону, на який принесений протест. Сформулюйте свої заперечення. Вони повинні бути підкріплені посиланнями на відповідні юридичні норми.