Як отримати цільове фінансування

Як отримати цільове фінансування

Більшість організацій отримують фінансування цільового призначення за рахунок цільових фондів, бюджетних фондів та інших джерел. Для бюджетних організацій процес отримання фінансування врегульовано рішеннями Державного Казначейства, а для господарських підприємств правильне отримання та використання бюджетних коштів трохи утруднено.

Вам знадобиться

Збитковий фінансовий результат.

Інструкція

  1. class = «MsoBodyText»> Цільове фінансування не є доходом до тих пір, поки немає підтвердження його отримання, тобто поки організація не виконає всі умови щодо фінансування. Доходом воно визнається протягом того періоду, коли були понесені витрати, що мають відношення до виконання умов отримання цільового фінансування.
  2. Труднощі виникають при отриманні фінансування на покриття збитків, тому що кошти виділяються після закінчення звітного періоду та складання фінансової звітності. Якщо передбачається отримання коштів, то витрати у звітному періоді визнавати неправильно, тому що порушується принцип відповідності доходів і витрат. Однак без попереднього визначення збиткового фінансового результату організація не отримає кошти на покриття збитків.
  3. Отримання точних даних про надходження на покриття збитків цільового фінансування, які виникли в минулих періодах, є подією, що вимагає зміни облікових оцінок, а також внесення коригувань у звітність після закриття балансу. Тому щоб отримати цільове фінансування, складіть уточнюючу фінансову звітність, передбачте віднесення витрат на суму фінансування до складу витрат майбутніх періодів. Після чого витрати перенесіть до складу того періоду, коли було отримано фінансування.
  4. Цільове фінансування може надаватися або для здійснення капітальних інвестицій, або на поточні витрати. Якщо фінансування отримано у вигляді субсидій або дотацій з державних фондів обов’язкового страхування або інших бюджетів, то його вважайте як дохід з інших джерел і дозволите до складу валових доходів для цілей оподаткування. Але дотації та субсидії, які є поточними виплатами, відрізняються від капітальних витрат, які мають на увазі платежі з метою покупки необоротних активів, надзвичайних і стратегічних запасів товарів і компенсації втрат.
  5. Всі витрати на покупку основних фондів, що здійснюються за рахунок цільового фінансування державою, не можуть підлягати амортизації, так як фактично вони здійснювалися за рахунок держави, а не за рахунок платника податків.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Цільове фінансування у вигляді капітальних трансфертів не обкладається податком на прибуток, так як його отримання не пов’язане з видами діяльності організації, а направляється на реалізацію економічного і соціального розвитку країни.

Корисні поради

Податковий кредит не може бути визнаний, якщо витрати на придбання послуг або товарів понесені бюджетом, а не організацією.