Як отримати цілу частину

Як отримати цілу частину

Згідно з визначенням, цілою частиною будь-якого числа називають найбільше ціле число, яке або менше, або дорівнює вихідному. Отримати цілу частину можна різними способами — конкретний вибір залежить від того, які інструменти за умовами завдання ви можете використовувати (будь-якої мова програмування, табличний редактор, калькулятор, власні математичні здібності і т.д.).

Інструкція

  1. Розділіть без залишку чисельник на знаменник, якщо потрібно порахувати цілу частину позитивної звичайного дробу. Наприклад, цілою частиною дробу 320/157 буде число 2. Якщо звичайна дріб є правильною (тобто, число в чисельнику більше числа в знаменнику), то й ділити нічого не потрібно — цілою частиною буде нуль.
  2. Виконайте все як це описано в попередньому кроці, а потім зменшіть число на одиницю, якщо потрібно порахувати цілу частину негативної звичайного дробу. Наприклад, цілою частиною дробу -320/157 буде число -3. Ця особливість випливає з визначення — ціла частина не може бути більше вихідного числа.
  3. Якщо звичайна дріб записана в змішаній формі, то й обчислювати нічого не потрібно — ціла частина пишеться перед дробової. Наприклад, цілою частиною змішаної дробу 2 6 / 157 є число 2, а ціла частина негативної змішаної дробу -2 6 / 157 дорівнює -3.
  4. Відкиньте дробову частину, якщо потрібно знайти цілу частину від позитивної десяткового дробу. Наприклад, ціла частина числа 3,14 дорівнює 3. Для негативною десяткового дробу як і раніше діють правила, що випливають з визначення цілої частини — наприклад, ціла частина числа -3,14 дорівнює -4.
  5. Використовуйте функції округлення в меншу сторону, якщо отримати цілу частину числа треба за допомогою будь-якої мови програмування. На мові PHP для цієї операції призначена функція floor () — наприклад, floor (3.14). Точно так само вона пишеться і на мові СІ. На мові JavaScript синтаксис написання цієї функції трохи відрізняється — Math.floor (3.14).
  6. Застосовуйте функцію ОКРУГЛВНІЗ (), якщо отримати цілу частину числа потрібно засобами табличного редактора Microsoft Offict Excel.