Як отримати доцента

Як отримати доцента

Треба чітко розуміти, що «отримати доцента» може означати дві різні ситуації. Перша — отримати посаду доцента (викладача вищого навчального закладу). Друга — отримати вчене звання доцента. У першому випадку для отримання посади доцента потрібно мати вищу освіту та досвід викладання у вузі. У другому випадку необхідно не тільки вищу освіту, а й наявність наукового ступеня кандидата або доктора наук. Отже, як отримати вчене звання доцента?

Інструкція

 1. В першу чергу для цього потрібно мати вчений ступінь кандидата або доктора наук і виконати ряд обов’язкових умов, серед яких головні:

  а) Досвід педагогічної діяльності в даному вищому навчальному закладі не менше одного року на посаді не нижче доцента, або досвід наукової роботи в науковому чи науково-дослідному інституті на посаді не нижче старшого (або ведучого, чи головного) наукового співробітника.

  б) Загальний стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, з яких мінімум три роки — у вузах чи інститутах підвищення кваліфікації.

  в) Створені в останні три роки (можна у співавторстві) підручник, або монографія, або глава у монографії, або мінімум дві наукові або навчально-методичні праці.

  г) Для творчих чи спортивних спеціальностей: наявність почесного звання («народного» або «заслуженого»), або звання лауреата (чемпіона) конкурсу, фестивалю чи змагання рівня не нижче загальноросійського. Крім того, претендент повинен підготувати мінімум двох учнів, які отримали почесні звання або стали лауреатами (чемпіонами) рівня не нижче загальноросійського.
 2. Коли виконані всі необхідні вимоги, Рада кафедри чи факультету у вузі або науковий підрозділ в НДІ за заявою претендента оформляє пакет документів, що підтверджують виконання здобувачем усіх вимог. Пакет документів (у який входить рекомендація Ради кафедри, факультету або наукового підрозділу) передається до Вченої ради вузу, наукового або науково-дослідного інституту.
 3. Вчена рада приймає рішення про присудження здобувачеві вченого звання «доцент» і звертається до Вищої кваліфікаційної комісії (ВАК) за твердженням свого рішення. Коли ВАК затверджує рішення Вченої ради, претендент отримує бажане звання «доцент».