Як отримати готівку в банку

Як отримати готівку в банку

Для виплати заробітної плати, відряджень, видачі коштів під звіт для закупівлі товарів і т.д. організації необхідні готівкові грошові кошти. Їх отримання в банку здійснюється за грошовим чеком, відповідно оформленим і пред’явленим до банку. Одержувачем готівкових коштів виступає уповноважена особа (наприклад, касир).

Вам знадобиться

1. Оформлена в банку картка із зразками підпису уповноважених осіб (чекодавців) і відбитком печатки.
2. Чекова книжка.

Інструкція

 1. Заповніть лицьову сторону чека, в якій вкажіть:

  - Одержувану суму цифрами

  - Дату видачі чека в послідовності: число (цифрами), місяць (прописом), рік (цифрами)

  - Прізвище, ім’я та по батькові одержувача в давальному відмінку

  - Одержувану суму прописом з великої букви, потім слово «рублів», копійки (цифрами), далі слово «копійок». На вільних полях проставте прочерки.
 2. Заповніть зворотний бік чека. У верхній таблиці вкажіть цілі витрачання готівки. У нижній частині — паспортні дані одержувача.
 3. Видайте чек одержувачу. При цьому заповніть корінець чека із зазначенням суми (цифрами), дати, прізвища та ініціалів одержувача грошових коштів. Одержувач повинен проставити дату і підпис на лицьовій стороні корінця і на зворотному боці чека в рядку, що підтверджує отримання.
 4. Підпишіть чек у осіб, які мають право першого та другого підпису:

  - На лицьовому боці у правому нижньому куті

  - На лицьовій стороні корінця

  - На зворотному боці під верхньою таблицею. У лівому нижньому куті на лицьовій стороні чека проставте друк.
 5. Одержувачу потрібно пред’явити чек працівнику банку, який відріже контрольну марку і поверне її одержувачу. Далі чек передається в касу банку.
 6. Одержувачу необхідно пред’явити касиру банку паспорт і віддати йому контрольну марку. Після перевірки касир банку видає готівку, які одержувач повинен перерахувати.
 7. Після отримання готівки на зворотному боці корінця чека проставте номер і дату прибуткового касового ордера, за яким отримані в банку кошти оприбутковані в вашу касу. Корінець підпишіть у головного бухгалтера.

Зверніть увагу

Чек дійсний протягом 10 днів з моменту видачі. Зіпсовані бланки потрібно залишати в чековою книжкою, приклеїти до корінця і погасити написом «Зіпсований». Грошова чекова книжка знаходиться у головного бухгалтера в сейфі. Корінці використаних чеків і зіпсовані чеки потрібно зберігати не менше трьох років.

Корисні поради

Заповнювати чек потрібно без помилок і виправлень, однією кульковою або чорнильною ручкою та одним почерком. На незаповнених полях необхідно ставити прочерки.