Як отримати кандидата наук

Як отримати кандидата наук

Для людини, який планує пов’язати своє професійне життя з наукою чи роботою у вузі, життєво важливо продовжувати свою освіту і після одержання інститутського диплома. Вчений ступінь не тільки визначає статус співробітника в науковій установі, а й свідчить про визнання його досягнень у професійному середовищі. Початковою щаблем у системі російської наукової ієрархії є ступінь кандидата наук.

Інструкція

  1. Для того щоб отримати ступінь кандидата наук претендент повинен підготувати кваліфікаційну наукову роботу з обраної спеціальності (дисертацію) і захистити її в спеціальному атестаційному органі — вченої ради. Потім за клопотанням цієї ради вчений ступінь присуджується вже Вищою атестаційною комісією (ВАК). Вся процедура підготовки і захисту кандидатської дисертації суворо формалізована і повинна відповідати певним алгоритмом.
  2. Перш ніж приступити до написання дисертаційного дослідження здобувач повинен визначитися з формою своєї діяльності. В даний час існує декілька шляхів для отримання ступеня кандидата наук: аспірантура (очна і заочна), соіскательства і самостійна підготовка.
  3. Навчання в аспірантурі є продовженням навчального процесу після отримання вузівського диплома. Для вступу в аспірантуру як очну, так і заочну, абітурієнт повинен подати заяву в вузівський відділ аспірантури і здати вступні іспити з обраної спеціальності, філософії та іноземної мови. Навчання в очній аспірантурі триває 3 роки, в заочній 5 років. За цей період аспірант відвідує заняття з іноземної мови та філософії для підготовки до складання кандидатських іспитів, так званого кандидатського мінімуму, і семінари з основної спеціальності.
  4. Одночасно молодий фахівець повинен під керівництвом наукового керівника вибрати тему дисертаційного дослідження і приступити до роботи над нею. Закінчений рукописний варіант дисертації аспірант повинен представити на кафедру до моменту закінчення навчання в аспірантурі. Така форма підготовки найбільш підходить молодим випускникам вузів, які ще не мають серйозного професійного досвіду і потребують керівництва та допомоги з боку старших колег.
  5. Соіскательства — це більш вільна форма підготовки до отримання наукового ступеня. Вона не передбачає постійної присутності у вузі або навчальному закладі. Шукач прикріплюється до профільній кафедрі за своєю спеціальністю. Вчена рада вузу стверджує обрану тему дисертаційної роботи і наукового керівника. Шукач самостійно займається підготовкою до здачі кандидатських іспитів і написанням дисертації. Соіскательства не передбачає жорстких обмежень за часом підготовки — терміни здачі іспитів та надання дисертаційного дослідження вибирає сам претендент.
  6. Незалежно від обраної форми підготовки (аспірантура або соіскательства), претендент на здобуття кандидатського ступеня повинен до захисту дисертації опублікувати в наукових виданнях ряд статей з досліджуваної тематики або одну монографію. Причому до уваги беруться лише ті статті, які опубліковані в списку видань схваленому ВАК. Перелік наукових праць приєднується до комплекту документів, необхідних для розгляду дисертації учених рад.