Як отримати категорію лікаря

Як отримати категорію лікаря

Атестація лікаря-це визначення кваліфікації лікаря відповідно до його практичної і теоретичної підготовкою, проведене атестаційною комісією органу управління охороною здоров’я. Кваліфікацію спеціаліста визначають за трьома категоріями: вищої, першої та другої.

Інструкція

  1. Атестація лікаря на підтвердження чи присвоєння кваліфікаційної категорії проводиться добровільно (за вашим бажанням). В ході атестації оцінюється професійна кваліфікація, компетентність і здатність виконувати функціональні обов’язки за займаною вами посади.
  2. Перед проведенням атестації уважно вивчіть нормативно — правові акти, що регулюють питання атестації лікарів: наказ № 128н від 19 березня 2009 року «Про порядок отримання кваліфікаційних категорій»; наказ № 835 від 28 вересня 2010 року «Про центральної атестаційної комісії».
  3. Важливо, щоб спеціальність (базова, основна, додаткова) і утворення відповідали номенклатурі спеціальностей, а сама спеціальність — займаної вами посади. Для отримання другої кваліфікаційної категорії одним з основних вимог є трудовий стаж за фахом 3 роки і більше. При першій атестації обов’язкова явка вас на комісію, при підтвердженні категорії, атестація проводиться заочно.
  4. При проходженні атестації на присвоєння першої кваліфікаційної категорії стаж роботи повинен бути 7 років, при атестації на вищу категорію — 10 років. Обов’язковою умовою для проходження атестації є підвищення кваліфікації на циклах удосконалення, з обов’язковою здачею іспиту на сертифікат. Не дозволяється проходити атестацію лікарів, які не отримали професійне вдосконалення за спеціальністю за останні 5 років трудової діяльності.
  5. Лікарі перед атестаційною комісією проходять тестування з ВІЛ-інфекції. Для проходження атестації вам необхідно підготувати атестаційну справу або аналітичний звіт за основними показниками діяльності і що важливо, обов’язково вказати нові технології і методики, вживані вами на практиці. Як правило, у наказі визначені основні вимоги до оформлення звіту, схема і зміст.

    Кваліфікаційна категорія за фахом (основний, совмещаемой), отримана на атестаційної комісії, діє 5 років. Від переатестації звільняються матері, які мають дітей віком до 3-х років, а також вагітні жінки.