Як отримати свідоцтво про постановку на облік в податковому органі

Як отримати свідоцтво про постановку на облік в податковому органі

При оформленні різних документів громадян Російської Федерації окремою позицією все частіше виділяють рядок для вказівки ІПН — ідентифікаційного номера платника податків. ІПН — це персональний номер людини, яка присвоюється йому у відділеннях Федеральної податкової служби за місцем проживання і закріплюється свідченням про постановку на облік в податковому органі. ІПН може отримати кожен платник податків. Розглянемо питання його отримання фізичною особою.

Інструкція

 1. Спочатку чітко усвідомити для себе, що стоїть за цим номером. Відомо, що його введення викликало нерозуміння і навіть спротив у частини населення країни. Між тим, ідентифікація особи за допомогою ІПН жодною мірою не є фактом вторгнення в приватне життя людини. Номер не пов’язаний з інформацією особистого характеру (сімейне становище, родинні зв’язки, інші особисті відносини). Використання ІПН не замінює імені громадянина цим цифровим кодом, так як ім’я, по батькові, прізвище вказуються в будь-яких документах незалежно від посилання на ІПН. Цей ідентифікаційний номер тим більше не може бути заміною імені, даного при народженні (хрещенні).
 2. Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) служить передусім для першочергової мети податківців — обліку відомостей про доходи конкретної фізичної особи. Ці відомості потрібні для оцінки сум, що підлягають оподаткуванню, а потім для контролю за сплатою податків (податку на землю, податку на майно, прибуткового податку і так далі).

  Ідентифікаційний номер платника податку — фізичної особи є двенадцатізначний цифровий код. Він складається: з коду податкового органу, який привласнив ІПН (4 знаки), порядкового номера запису про особу в єдиному державному реєстрі платників податків (6 знаків), спеціальне контрольне число (2 знаки).
 3. Для того щоб отримати ІПН та відповідне свідоцтво, напишіть заяву фізичної особи про постановку на облік в податковому органі на території Російської Федерації, звернувшись з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, до податкового органу за місцем реєстрації. Ця заява має офіційно затверджену форму. Що стосується труднощів заповнити її вам допоможуть фахівці податкової служби.
 4. У Заяві вкажіть:

  - Код податкового органу за вашим місцем проживання;

  - Ваші прізвище, ім’я, по батькові. Якщо ви міняли прізвище в період після 01.09.1996 року, дайте відомості про зміну прізвища (імені, по батькові).
 5. Вкажіть свою стать, дату і місце народження відповідно до документа, що засвідчує особистість. Знадобиться код цього документа відповідно до довідника «Види документів», його серія та номер; найменування органу, код підрозділу, який видав документ, дата видачі.
 6. Вкажіть дату реєстрації за адресою місця проживання (місцем перебування), посилаючись на запис у паспорті або іншому документі. Впишіть колишній адресу.
 7. У спеціальній рядку підтвердіть достовірність та повноту відомостей, зазначених у заяві. У рядку для підпису проставте особистий підпис і дату підписання заяви. Вкажіть номер контактного телефону.
 8. Після перевірки і реєстрації заяви вам повідомлять про дату видачі свідоцтва про постановку на облік в податковому органі з кодом ІПН.

Зверніть увагу

Якщо у вас міняються дані (ПІБ, місце проживання), сам номер ІПН не змінюється. Заміну підлягає тільки свідоцтво про постановку на облік в податковому органі.

Корисні поради

У листі Мінфіну Росії N 03-01-11/1-01 від 21.01.2010 дані наступні роз’яснення: для фізичних осіб, які не є індивідуальними підприємцями, ІПН у податкових деклараціях, заявах та інших документах можна не вказувати, якщо при цьому є інформація за персональними даними (ст. 84 НК РФ). Особливо відзначимо, що інформація про ІПН не відноситься до податкової таємниці.