Як оцінити ефективність проекту


 

Визначення ефективності проекту необхідно підприємству, яке займається розробкою інвестиційної стратегії і бажає здійснити оцінку власної фінансової спроможності. Це допоможе йому підібрати найбільш ефективні способи управління проектом.Інструкція

  1. Використовуйте методику умовного виділення. Найбільше її застосовують в тому випадку, коли проект є відокремленим від організації фізично і може розглядатися як незалежний. У свою чергу, проект, який стає певною частиною компанії, представляють умовно у формі окремої юридичної особи з власними пасивами та активами, виручкою і витратами. За допомогою даного способу ви зможете оцінити ефективність бізнес-проекту і значення його фінансової спроможності. При цьому залишається відкритим одне питання — про фінансовий стан фірми, яка здійснює сам проект.
  2. Застосуйте спосіб аналізу змін. В цьому випадку проводиться аналіз показників приросту (зміни). Вони повинні бути внесені в дані проекту, що відображають діяльність підприємства. Методика стає особливо зручним, якщо суттю проекту є розширення або модернізацію поточного виробництва. При цьому метою проекту може бути зростання виручки від підвищення якості продукції або збільшення її обсягів і зменшення поточних витрат. Основне завдання цього способу полягає в порівнянні приросту чистих доходів організації з інвестиціями, які необхідні для забезпечення цього приросту.
  3. Використовуйте метод об’єднання, що грунтується на аналізі фінансової спроможності компанії, що здійснює проект. Ця методика найбільше застосовується, коли проект за своїми масштабами можна порівняти з масштабами діючого виробництва. За допомогою даного аналізу можна розробити фінансовий план підприємства.
        
  4. Можете скористатися методом накладення. Спочатку розгляньте проект за допомогою методу умовного виділення, тобто окремо. Проаналізуйте фінансову спроможність інвестіціооного проет, а потім проведіть оцінку економічної ефективності. Після цього розробіть фінансовий план самої фірми без проекту, потім по мірі фінансової звітності постарайтеся зіставити результати цієї діяльності компанії з результатами за проектом.