Як оцінити місткість ринку


 

Ємність ринку — це можливий обсяг реалізації товарів чи послуг за встановленою ціною. Показник ємності ринку вимірюється в грошових одиницях і характеризує максимальну суму виручки, яку може отримати продавець на даному ринку при незмінних факторах, таких як попит, пропозиція і ціна.Інструкція

 1. Не слід плутати поняття ємності ринку з його об’ємом. Місткість ринку носить, швидше, теоретичний характер, оскільки не можна змусити всіх потенційних покупців придбати випускається продукт. Розмір ринку — це реальний обсяг продажів за певний період.
 2. Таким чином, ємність ринку можна представити як добуток кількості товару на ринкову ціну. Існує кілька методів оцінки ємності ринку. Один з них — метод оцінки загальної ємності — використовується для визначення поточного попиту при впровадженні на ринок нового або зняття застарілого товару. З його допомогою можна встановити, наприклад, потенційний попит на новий вид продукції.
 3. Для того щоб оцінити ємність ринку, спочатку візьміть дані про загальну чисельність населення і рівень його доходів. Потім виділіть з величини доходів ту суму, що спрямовується на покупку окремих видів товару, наприклад, продуктів харчування. З них виділіть витрати на напівфабрикати, а потім на пельмені, наприклад. Саме так розраховується ємність ринку на новий товар, планований до випуску.
 4. Потім визначте, яка максимальна частка може бути завойована виробником. Адже на ринку вже є товари фірм-конкурентів, які мають широке коло постійних покупців. Для розрахунку вам потрібно мати відомості про кількість споживачів пельменів і кількості продукції, що випускається іншими учасниками.
 5. Даний метод визначення ємності ринку можна представити у вигляді формули:
  ЕР = ЧН х ПП х Ч х РП х ПГ х СЦ, де
  ЕР — місткість ринку;
  ЧН — чисельність населення;
  ПП — відсоток населення, яке споживає пельмені;
  Ч — середня кількість покупок, скоєне одні споживачем в рік;
  РП — середнє разове споживання пельменів одні покупцем;
  ПГ — відсоток споживачів, які купують пельмені з яловичиною;
  СЦ — середня ринкова ціна однієї порції пельменів з яловичиною.