Як оцінювати ЄДІ з суспільствознавства


 

ЄДІ з суспільствознавства містить три типи завдань. Блоки «А» і «В» перевіряються за допомогою комп’ютера. А завдання «С» (розгорнуті відповіді у вільній формі) оцінює фахівець. Саме останній блок представляє особливу складність для перевірки.Вам знадобиться

— роботи учнів;
- Довідкова література.

Інструкція

  1. Оцінка письмових відповідей і есе учнів — найбільш складна задача для перевіряючого. Існує спеціальна система критеріїв, що допомагає об’єктивно судити про якість тієї чи іншої роботи.
  2. Основний критерій — це відповідність міркувань учня заданій темі. Якщо поставлено питання «Яка роль держави в становленні особистості в постіндустріальної Європі?», А дитина пише про становлення особистості взагалі, ви не маєте права ставити найвищий бал.
  3. Грамотна аргументація — не менш важливий показник, в значній мірі впливає на підсумковий результат. Середнє число аргументів в есе — три або чотири (при відсутності прямих вказівок з цього приводу в самому питанні). Якщо ж у завданні сказано: «Наведіть не менше п’яти аргументів на захист цієї точки зору», оцінюйте роботу згідно цій вимозі.
  4. Зверніть особливу увагу на фактичну достовірність наведених аргументів. Перевіряйте правильність вказаних дат, приналежність наведених цитат зазначеним авторам. Часто учні, користуючись тим, що той чи інший вчений написав велику кількість праць, і змісту всіх їх ніхто не знає, приписують йому власні думки.
  5. Наявність власної думки — ще один важливий критерій оцінки ЄДІ з суспільствознавства. Безсумнівно, особисті судження повинні бути присутніми в роботі, але у формі висновку або аналізу, що базується на загальновідомих наукових фактах. За голослівні твердження, особливо мають яскраве емоційне забарвлення, сміливо знижуйте оцінку.
  6. Логіка викладу матеріалу також має велике значення в есе з суспільствознавства. Висловлювання мають бути розташовані по порядку, пояснювати і доповнювати один одного. Найкращим варіантом побудови є схема «Точка зору — аргумент — аргумент — аргумент — висновок».
  7. Обсяг завдання «С9» (есе) не повинен перевищувати двох аркушів формату А4. Але в даному випадку звертайте увагу на особливість почерку. Якщо учень пише дуже дрібно, але тема повністю розкрита, наведено достатню кількість аргументів, не знижуйте йому оцінку за цим критерієм.