Як озаглавити текст

Як озаглавити текст

Заголовок — це назва музичного чи літературного твору або частини такого твору. У навчальних цілях студенти і школярі іноді самі створюють заголовок до розповіді або до його частини. Пошук відповідного назви полегшує дотримання деяких правил.

Інструкція

  1. Прочитайте чи прослухайте текст уважно один або два рази.
  2. Визначте його сюжет та ідею. Назвіть головних героїв.
  3. Сформулюйте сюжет в двох-трьох словах. У фразі може бути задіяно ім’я головного героя. Перевірте, чи підходить така фраза в якості заголовка: вона повинна мати зв’язок з текстом, але не до рівня ілюстрації. Складіть декілька варіантів назви.
  4. Використовуйте за таким же принципом ідею або окремо ім’я та описану в тексті рису героя. Складіть ще невелику групу заголовків з двох-трьох слів.
  5. Прочитайте весь список заголовків, комбінуйте деякі, якщо зможете. Вибрати найбільш вподобаний.