Як передати в скрипт параметр

Як передати в скрипт параметр

Стосовно до програмування словом «скрипт» сьогодні прийнято називати програму, написану на одному з скриптових мов програмування. Якщо скрипту треба передати який-небудь параметр, то робиться це, як правило, при виклику такої програми. Інші способи (наприклад, передача параметрів через проміжний файл) теж існують, але вони значно менш зручні у використанні.

Інструкція

 1. Якщо виклик скрипта відбувається з відкритого вікна браузера, то при цьому доступні два методи передачі параметрів — POST і GET. Метод POST можна застосовувати до скриптів, виконуваним на сервері і тому мають доступ до його «змінним оточення». Це можуть бути, наприклад, скрипти на мовах PHP або Perl. Для передачі параметра цим методом розмістите в сторінці форму з елементами для введення параметрів, які будуть відправлятися скрипту. Хоча, це можуть бути не тільки доступні користувачеві текстові поля (text, textarea, password, checkbox і т.д.), але й приховані поля типу hidden. В атрибуті action тега form повинен бути вказана адреса розміщення скрипта, а в атрибуті method — метод передачі параметра (POST). Наприклад, html-код виклику скрипта script.php з передачею йому параметра з назвою someParam і значенням 3.14 може виглядати так:

  <form action=»file:///F:/sources/script.php» method=»POST»>

   <input type=»hidden» name=»someParam» value=»3.14″ />

   <input type=»submit» value=»передать параметр» />

  </ Form>
 2. Використовуйте для читання переданого в скрипт методом POST параметра масив суперглобальних змінних сервера. Наприклад, переданий з наведеної у попередньому кроці форми параметр php-скрипт отримає в змінній $ _POST ['someParam'].
 3. Інший метод передачі параметрів (GET) можна застосовувати не тільки з серверними скриптами, але і з виконуваними на стороні клієнта — наприклад, написаними на мові JavaScript. При цьому методі параметр додається безпосередньо в рядок виклику скрипта — дописується після назви файлу скрипта через знака питання. Наприклад, для виклику скрипта script.js з передачею йому параметра з іменем someParam і значенням 3.14, рядок запуску скрипта може виглядати так: file: / / / F: / sources / script.js? SomeParam = 3.14.
 4. Використовуйте в JavaScript-скрипті для читання рядки з переданим параметром властивість window.location.search, а в php-скриптах — суперглобальні масив серверних змінних $ _GET. В php-скриптах цей параметр відразу можна використовувати (наприклад, у вигляді $ _GET ['someParam']), а JavaScript вимагає додаткової користувача функції для витягання назви і значення переданої змінної.
 5. При необхідності передати параметр в скрипт на мові ActionScript, використовуваному в флеш-іграх та інших елементах з флеш-технологією, це можна зробити за допомогою атрибуту тега embed flashvars. Наприклад:

  <Embed src = «file: / / / F: / sources / script.swf» flashvars = «someParam = 3.14″ type = «application / x-shockwave-flash» pluginspage = «http://www.macromedia.com / go / getflashplayer «/>

  Або за допомогою аналогічної конструкції для тега object:

  <object classid=»clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=»http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#vers…»>

   <param name=»movie» value=»file:///F:/sources/script.swf» />

   <param name=»flashvars» value=»someParam=3.14″>

  </ Object>
 6. Звертайтеся до переданого способом з попереднього кроку параметру, як до змінної _root. Наприклад, для зразка з попереднього кроку мінлива _root.someParam буде містити значення 3.14.