Як перейти з спрощенки на загальну систему


 

Незважаючи на складність обліку, загальна система оподаткування має ряд переваг перед спрощеної: наприклад, відсутність обмежень за обсягом виручки і кількості найманих працівників. Перед тим, як перейти зі спрощеної системи на загальний режим оподаткування, необхідно привести бухгалтерський облік у відповідність з новими правилами та вимогами.


Інструкція

  1. Подайте до податкової інспекції повідомлення про те, що ви відмовляєтеся від застосування УСНО. Це необхідно зробити не пізніше 15 січня того року, в якому планується почати застосовувати загальну систему. Заздалегідь повідомите клієнтів про те, що в найближчому майбутньому до ціни товару, роботи або послуги буде додана сума ПДВ.
  2. Сформуйте податкову базу перехідного періоду, якщо ви плануєте використовувати при визначенні доходів і витрат метод нарахування. В тому місяці, в якому відбудеться зміна режиму оподаткування, необхідно включити до складу доходів, що враховуються при розрахунку податку на прибуток, дебіторську заборгованість покупців, що утворилася під час застосування УСНО, і виручку від реалізації, незалежно від того, чи була проведена оплата. Аванси, отримані до зміни режиму оподаткування, включіть в податкову базу для розрахунку єдиного податку. Перевірте, щоб після того, як буде здійснений перехід на ОСНО, вони не враховувалися повторно в складі доходів.
         
  3. Включіть в «перехідні» витрати в місяці зміни режиму оподаткування непогашену кредиторську заборгованість перед співробітниками, постачальниками, бюджетом та іншими контрагентами. Пам’ятайте про те, що податкова база, яка визначається з метою обчислення єдиного податку, не може бути зменшена на суму несплачених витрат, яка включається до складу витрат у місяці переходу на ОСНО незалежно від термінів погашення кредиторської заборгованості.
        
  4. Відновіть бухгалтерську звітність за попередні роки. Щоб сформувати залишки по рахунках на початок звітного періоду, необхідно також провести інвентаризацію фінансових зобов’язань та майна. Не забувайте про необхідність дотримання особливого порядку при визначенні залишкової вартості нематеріальних активів та основних засобів, які були створені або придбані до переходу на УСНО.