Як переказати текст

Як переказати текст

Розвиток усного мовлення передбачає формування навичок вільного переказу прочитаного тексту близько до оригіналу. Чи треба при цьому механічно заучувати шматки твори напам’ять? Які прийоми можуть допомогти у переказі тексту?

Інструкція

  1. Заучуючи напам’ять вірш, спробуйте кожну його рядок виписати у вигляді послідовності початкових літер кожного слова. Наприклад, фраза «О, скільки нам відкриттів дивних готує просвіти дух …» виглядатиме таким чином: о с н о ч г п д. Подібним способом напишіть літерні ряди для усього вірша, по рядках.
  2. Уміння переказувати художні уривки близько до тексту зажадає також щоденного виконання деяких завдань і вправ.
  3. Виберіть невеликий за розміром розповідь. Прочитайте його дитині вголос. Потім попросіть дитину відповісти на питання, що стосуються змісту прочитаного. Дитина повинна навчитися відповідати не односкладово, а повним пропозицією.
  4. Після того, як дитина виконає попередню вправу, прочитайте йому кілька самих різних пропозицій і попросіть вгадати або згадати, які з них зустрічалися в раніше зачитаному тексті.
  5. Ще одне завдання. Перемішайте пропозиції в раніше прочитане тексті і попросіть дитину розташувати їх в правильному порядку. Важливо прагнути до того, щоб він промовив всі пропозиції вголос.
  6. Чергове завдання включає роботу з дієсловами: нехай дитина розташує їх по порядку, після чого перекаже текст.
  7. Немає необхідності працювати тільки з текстом. Дитині можна запропонувати зображену на картинці ситуацію. Дається завдання уважно розглянути картинку і скласти для неї розповідь, використовуючи питання-підказки.
  8. Попросіть дитину назвати якості, якими може володіти герої (герої), зображені на малюнку. Нехай дитина спробує обгрунтувати, чому, на його думку, їм притаманні названі якості. Що можуть робити герої крім того, що зображено на малюнку? Практикуйте утворення нових слів, похідних від тих, що використовувалися в оповіданні. Наприклад, «радість — радісний — радісно».
  9. Далі дитині варто запропонувати відтворити пропозицію по одному-двом ключовим словами, виправити завідомо внесені в текст фактичні помилки і спотворення, виправити текст, відновивши вірний порядок слів.
  10. Можливо і таке завдання: намалювати схеми, символічно відображають те, що відбувається в оповіданні, а потім по цим опорним сигналам переказати текст. Це лише деякі з можливих корисних вправ з переказу текстів. Важливо, щоб дитина повторював за вами текст повними, розгорнутими пропозиціями.