Як перекладати назви компаній

Як перекладати назви компаній

Англійська мова має статус міжнародного, тому вітчизняні перекладачі нерідко стикаються з необхідністю англо-російського й російсько-англійського перекладу назв організацій. При цьому важливо не тільки правильно передати власне найменування компанії, але і дати вірне уявлення про її організаційно-правову форму.

Інструкція

 1. В англо-російській перекладі уникайте русифікації. Це стосується, насамперед, організаційно-правових форм організацій. Неправильно замінювати американське LLC російським «ТОВ», CJSC — «ЗАТ», а JSC — «ВАТ», хоча по суті відповідні організаційно-правові форми схожі між собою. Справа в тому, що, зустрічаючи в тексті абревіатуру «ТОВ», «ЗАТ» або «ВАТ», читач підсвідомо зробить висновок про те, що мова йде про російської компанії, зареєстрованої в РФ і діє на основі законодавства нашої країни. Автентичність найменування організаційно-правової форми іноземної компанії забезпечує транскрипція, тому правильним варіантом перекладу буде: LLC — «Ел Ел Сі», JSC — «Джей Ес Сі», CJSC — «Сі Джей Ес Сі» і т.д. Це правило діє у відношенні не тільки американських, але будь-яких зарубіжних фірм. Власне фірмове найменування переведіть також методом транскрипції. Написаний російською, назва компанії підлягає висновку в лапки, наприклад, Flowers, LLC — «Флауерс, Ел Ел Сі».
 2. За погодженням із замовником перша згадка назви компанії в тексті продублюйте англомовним написанням, наведеними в дужках: «Флауерс, Ел Ел Сі» (Flowers, LLC). Не забороняється дублювання назви щоразу при згадці фірми.
 3. В англо-російській перекладі юридичних текстів за згодою замовника залишайте назву організації на мові оригіналу без змін: Flowers, LLC. Написане латиницею, найменування не підлягає виділенню лапками.
 4. У російсько-англійському перекладі назва російських організацій переводите методом транслітерації. Існують кілька систем транслітерації: система Бібліотеки Конгресу США, система ІСО 9 — 1995 і інші. Заздалегідь погоджуйте з замовником перекладу, яку систему слід використовувати. За замовчуванням використовуйте систему, затверджену ГОСТ Р 52535.1 — 2006 (Додаток 1).
 5. У маркетинговій, навчальній літературі допускається прямий переклад найменування організаційно-правової форми компанії із зазначенням країни її походження. Наприклад:

  Flowers, LLC — Товариство з обмеженою відповідальністю «Флауерс» (США);

  ТОВ «Квіти» — ТОВ «Сvety» (Limited Liability Company) або Сvety, LLC (Russia).
 6. У перекладі художньої літератури звертайтеся з назвами фірм більш вільно. Перш за все продумайте, як подати назва компанії так, щоб воно гармонійно вписалося в текст твору, і зміст, закладений автором, не було втрачено.
 7. У разі зворотного перекладу, коли, наприклад, потрібно перевести англомовний варіант документа, в якому фігурує назва російської фірми, написане по-англійськи, завжди повертайтеся до точного оригінальною назвою.

Корисні поради

Іноді в установчих документах російської компанії закріплений офіційний варіант перекладу на англійську мову. Поцікавтеся про це у замовника перекладу і використовуйте саме такий варіант.