Як перекладати терміни

Як перекладати терміни

Переклад технічних текстів є досить складним завданням. Особливі труднощі при перекладі вузькоспеціального тексту викликають терміни, без адекватного перекладу яких текст попросту вийде безглуздим. Для технічної літератури характерні термінологічні словосполучення, тобто терміни, що складаються з ланцюжка слів. Щоб правильно перекласти такі терміни слід дотримуватися деяких нескладних правил. Ці правила в цілому засновані на встановленні смислових зв’язків у «ланцюжку».

Інструкція

  1. Переклад слід починати з основного слова — іменника, яке стоїть останнім у «ланцюжку». Потім ідіть справа наліво від основного слова, за допомогою питань встановлюючи смислові відносини між словами. Існує декілька найбільш уживаних структур термінів та способів їх перекладу.
  2. Першу «ланцюжок» умовно назвемо іменник плюс іменник, тобто цей ланцюжок складається з двох іменників. Наприклад, термін current gain, у якому основне слово gain — коефіцієнт посилення, current означає струм. Задаємо питання від основного слова справа наліво коефіцієнт посилення (чого?) Струму. Тепер відредагуйте переклад відповідно до норм російської мови, і вийде правильний переклад терміну: коефіцієнт посилення по струму. Розберемо ще один приклад для наочності. Metal deposition, в цьому словосполученні основне слово deposition — осадження, отже, підрядковий переклад осадження (чого?) Металу або металізація. Іноді в словосполученнях, що складаються з іменника, перше слово краще перевести прикметником. Наприклад, laser beam — лазерний промінь.
  3. Можуть зустрічатися в технічному тексті і інші ланцюжки слів, що складаються з прикметника + іменник + іменник або іменник + прикметник + іменник. У таких «ланцюжках» також переклад починайте з опорного слова. Наприклад, accident-free operation — робота (яка?) Вільна (від чого?) Від аварій. Наведемо це словосполучення відповідно до норм російської мови, і вийде переклад — безаварійна робота.
  4. У технічній літературі також зустрічається велика кількість термінологічних словосполучень з прийменником. І в цьому випадку переклад починається з опорного слова:

    а) головне слово коштує до прийменника, а слова, наступні за приводом, є визначеннями. Приміром, the fabrication of integrated circuits — виготовлення (виробництво) інтегральних схем,

    б) група з приводами може стоять перед опорним словом. Line-by-line scan — порядкове сканування, mask-to-wafer alignment — поєднання фотошаблона з пластиною.