Як переоцінити основний засіб

Як переоцінити основний засіб

Основні засоби — це активи підприємства, строк корисного використання яких більше року. До них відносять таке майно як будівлі, споруди, транспорт та інше. У бухгалтерському та податковому обліку основні засоби відображають на рахунку 01. Як правило, щомісяця нараховується амортизація (знос), за допомогою цього поступово списується початкова сума. Деякі організації проводять переоцінку активів, тобто уточнюють відновну вартість з метою прирівнювання до рівня ринкових цін.

Вам знадобиться

- Інвентарні картки основних засобів;
- Картки по рахунках 01, 02;
- Облікова політика організації.

Інструкція

 1. Проводьте переоцінку тільки тих коштів, на які ви маєте право власності, тобто орендовані основні засоби переоцінювати не можна. Дану процедуру здійснюйте за станом на початок звітного року.
 2. Якщо ви плануєте переоцінювати основні засоби щорічно, пропишіть це в обліковій політиці організації. Пам’ятайте, що зменшувати або збільшувати вартість можна тільки лише однорідних активів.
 3. Сформуйте комісію, яка буде здійснювати цю процедуру. Ви, як керівник, повинні неодмінно входити до цього складу. Обов’язковою особою також є головний бухгалтер. Цю інформацію також зафіксуйте в обліковій політиці.
 4. Перш ніж проводити переоцінку, зробіть інвентаризацію, тобто звірте фактичну наявність активів в організації, і те, що відображено в обліку. Для проведення цієї процедури також призначте інвентаризаційну комісію. Перед цим обов’язково візьміть розписку у матеріально-відповідальної особи про те, що вся документація здана в бухгалтерію.
 5. Після завершення інвентаризації оформите наказ про проведення переоцінки основних засобів, де перерахуйте складу комісії, найменування переоцінюваних активів, період процедури.
 6. Потім разом з членами комісії проведіть огляд активів, зафіксуйте їх технічний стан у відомості, форма якої є довільною. У цьому документі вкажіть назву активів, інвентарні номери, дати всіх операцій, що відображають рух ОЗ. Також зафіксуйте первісну вартість і суму амортизаційних відрахувань. Наприкінці поставте суму, отриману після переоцінки.
 7. Після цього відомість передайте в бухгалтерію, яка зробить відповідні записи.

  У разі дооцінки:

  - Д01 К83, 84 (збільшена первісна вартість ОС);

  - Д83, 84 К02 (зменшена сума амортизаційних відрахувань).

  У разі зниження ціни:

  - Д84, 83 К01 (зменшена первісна вартість ОС);

  - Д02 К83, 84 (збільшена сума амортизаційних відрахувань).