Як переробити статут


 

За час діяльності будь-якого підприємства може виникнути необхідність внесення змін до його Статуту. Це треба буде зробити у разі зміни найменування або юридичної адреси компанії, зміни або доповнення видів економічної діяльності. Крім того, може виникнути необхідність у зміні тексту Статуту або суми статутного капіталу.Інструкція

  1. Зміни до статуту можуть бути внесені тільки на підставі рішення загальних зборів засновників. Проведіть такі збори, в протоколі якого відобразіть результати голосування з питання про внесення змін. Оформіть протокол належним чином. Підпишіть його секретарем і головою загальних зборів.
  2. Внесіть зміни, прийняті рішенням загальних зборів, в установчі документи. Вони не повинні суперечити чинним нормам законодавства.
  3. Відповідно до вимог законодавства, якщо вам довелося переробити Статут, то всі внесені зміни підлягають реєстрації в органі, що здійснюється облік та реєстрації. Це податкова інспекція, в якій перебуває на обліку ваше підприємство. Візьміть в цій податковій інспекції уніфіковані бланки заяви про внесення змін до статутних документів за формою Р113001.
  4. Заповніть бланк заяви і разом з пакетом документів, зверніться до нотаріуса, щоб завірити заяву і змінений Статут. Не забудьте взяти з собою паспорт та оригінал протоколу загальних зборів. Сплатіть державне мито за нотаріальне засвідчення документів.
  5. Уточніть в податковому органі за місцем реєстрації, хто може здати документи. В деяких ДПІ заяву приймається тільки особисто від керівника підприємства, а в деяких — передбачений прийом від особи, що діє за нотаріально завіреної довіреності.
  6. Сплатіть податкову мито за реєстрацію змін, внесених в Статут. Вона на становить 800 рублів. Щоб отримати на руки зареєстровану копію Статуту, оплатіть додаткове мито в розмірі 400 рублів. Здайте документи до податкового органу на реєстрацію.
  7. За законом, необхідні зміни повинні бути внесені до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб протягом 5 робочих днів від дати прийому заяви. Після цього терміну отримаєте в ДПІ свідоцтво, що підтверджує внесення змін і нову редакцію Статуту.