Як перевести десяткове число

Як перевести десяткове число

Існує декілька систем числення чисел. Так, звичне десяткове число можна представити, наприклад, у вигляді перебору двійкових символів — це буде двійкова кодування числа. У вісімковій системі з основою 8 число записується набором цифр від 0 до 7. Але найбільше поширення має шістнадцяткова система числення, або система з основою 16. Для запису числа тут беруться цифри від 0 до 9 і букви латиниці від A до F. Перевести десяткове число в його шістнадцяткову форму можна за допомогою таблиці відповідності. А число більше 15 перекладається простим розкладанням по ступенях, повтором операції ділення на підставу 16.

Інструкція

  1. Запишіть вихідне десяткове число. Якщо число менше або дорівнює 15, то для його запису в шістнадцятковій формі скористайтеся таблицею відповідності. Цифри старше 9 замінюються літерним позначенням, так 10 відповідає букві A з основою 16, а 15 — букві F.
  2. Якщо число більше 15, для перекладу в шістнадцяткове подання поділіть його на 16. Виділіть залишок від ділення.
  3. Перевірте отримане приватне, не менше воно 16. Якщо приватне більше або дорівнює 16, поділіть приватне також на 16. Виділіть залишок поділу. Делите одержувані результати на 16 стільки разів, скільки це буде необхідно для отримання приватного менше 16. Якщо приватне вийшло менше 16, виділіть його теж, як залишок.
  4. Запишіть отримані залишки, починаючи з останнього числа. Залишок з числом понад 9 замініть за таблицею відповідності на букву шістнадцятковій системи. Отримана запис є шістнадцятковим поданням вихідного десяткового числа.

Корисні поради

Аналогічним чином за допомогою ділення на підставу 8 або 2 можна будь-яке число в десятковому поданні записати в вісімковій і двійковій системі числення.