Як перевести дитину на домашнє навчання

Як перевести дитину на домашнє навчання

Отримання середньої освіти дітьми на дому в нашій країні здійснюється в двох формах: надомне навчання і сімейне освіту. Надомне навчання проводять дітям, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу. При цій формі освіти дитині складається індивідуальний план навчання, вчителі відвідують його вдома. При сімейному освіту дитина навчається вдома самостійно за допомогою батьків і відвідує школу тільки для проходження регулярних атестацій та іспитів.

Інструкція

  1. Якщо дитина переводиться на домашнє навчання за станом здоров’я, зберіть всі його медичні документи. Зверніться в поліклініці за місцем проживання до заступника головного лікаря по клініко-експертній роботі (заступник із КЕР). Після проведення клініко-експертної комісії вам видадуть довідку про необхідність надомного навчання для дитини. Зверніть увагу: на довідці має бути не менше 3 підписів, прямокутна і кругла друку.
  2. Якщо ви переводите дитини на сімейне навчання за власним бажанням, зверніться у місцевий департамент освіти із заявою про переведення на навчання у формі сімейного освіти. Буде створена спеціальна комісія, до складу якої увійдуть представники департаменту, школи і батьки дитини. В результаті засідання комісії буде виданий наказ про прикріплення дитини до певної школи для навчання в екстернаті та проходження підсумкових атестацій.
  3. З довідкою з поліклініки або наказом з департаменту зверніться до директора школи, до якої прикріпили вашої дитини. Напишіть заяву на ім’я директора школи про переведення дитини на надомне або сімейне навчання. На основі поданих вами документів буде виданий наказ по школі.
  4. Спільно з вами адміністрацією школи буде розроблено план навчання вашої дитини з визначенням графіка атестацій.
  5. Якщо дитина переводиться на сімейне навчання, між школою і батьками укладається договір. У ньому повинні бути чітко прописані права і обов’язки всіх сторін (школи, батьків та самої дитини), строки атестацій.
  6. Батькам видається журнал обліку пройдених занять. У ньому зазначаються пройдені теми, кількість навчальних годин (при надомному навчанні) і успішність дитини. Школа забезпечує дитину підручниками та іншою методичною літературою.

Зверніть увагу

При сімейному освіту батькам щомісяця виплачується сума рівна витратам держави на навчання дитини в школі. В даний час це близько 500 рублів.