Як перевести ИО головного бухгалтера на посаду головного бухгалтера


 

Припустимо, на посаду головного бухгалтера призначили виконуючим його обов’язки ведучого бухгалтера на час щорічної основної оплачуваної відпустки. Після виходу з нього головний бухгалтер вирішував звільнитися, а роботодавець вирішив на його місце перевести того співробітника, який тимчасово виконував його трудову функцію


Вам знадобиться

— посадова інструкція головного бухгалтера;
- Доповідна записка керівника структурного підрозділу;
- Штатний розклад;
- Бланк наказу про переведення;
- Локальний нормативний акт;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Трудовий Кодекс РФ.

Інструкція

  1. Після проходження процедури звільнення головного бухгалтера керівнику структурного підрозділу, де працює працівник, який тимчасово заміщав першого, повинен скласти доповідну записку. У ній йому слід прописати, що на посаду, що звільнилася необхідно перевести даного співробітника, так як він впорався з виконанням трудової функції головного бухгалтера. Йому потрібно вказати на його освіту, кваліфікацію, досвід роботи. До записки, як правило, можна прикласти характеристику на фахівця. У разі позитивного рішення директору слід проставити в лівому верхньому кутку документа візу, яка містить дату і його особистий підпис.
  2. Співробітникові, який виконував трудову функцію головного бухгалтера під час його відпустки, слід написати заяву на ім’я першої особи підприємства. У ньому йому необхідно висловити своє прохання про переведення з тієї посади, яку він займає, на посаду головного бухгалтера. На заяві керівник компанії повинен поставити резолюцію з датою і підписом.
  3. Складіть додаткову угоду з перекладним на посаду головного бухгалтера працівником. Пропишіть перелік обов’язків, які буде виконувати даний співробітник на вище зазначеній посаді. Раніше вам слід ознайомити спеціаліста з посадовою інструкцією головного бухгалтера. З боку роботодавця має підписати угоду директора компанії, завірити печаткою фірми, з боку працівника — переведений фахівець.
  4. Складіть наказ про переведення. Підставою його видання є угода з працівником. Пропишіть в розпорядчої частини перелік обов’язків головного бухгалтера, розмір окладу, доплат, премій для даної посади відповідно до локальним нормативним актом підприємства. Завірте наказ підписом керівника організації або іншого уповноваженого особи. Ознайомте з документом працівника.
  5. У трудовій книжці працівника зробіть запис про переведення. Поставте дату внесення запису. У відомостях про роботу впишіть: «Переведено з посади провідного бухгалтера на посаду головного бухгалтера». Підставою записи буде наказу про переведення, вкажіть його номер і дату. Завірте запис печаткою компанії, підписом особи, відповідальної за облік, зберігання, ведення трудових книжок. В особовій картці вам слід зробити відмітку про переведення на посаду головного бухгалтера.

Зверніть увагу

Необхідно враховувати, що посади «Виконуючий обов’язки головного бухгалтера» в штатному розкладі не існує. Тимчасово виконання трудової функції головбуха покладається на іншого працівника. Тому здійснювати переклад на посаду головного бухгалтера слід з тієї посади, яку займає працівник відповідно до штатного розкладу.