Як перевести матеріали в основні засоби


 

Витрати, пов’язані з реконструкцією або придбанням основних засобів, називаються капітальними. Бухгалтерський облік цих витрат здійснюється з використанням активного рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». По дебету враховуються витрати на будівництво або придбання основних засобів, за кредитом — вартість основних засобів, введених в експлуатацію. Дебетове сальдо відображає вартість незавершеного будівництва.Інструкція

 1. Оформіть надходження основних засобів в організацію проводками на підставі прибуткових документів:

  — Дебет рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — оприбутковано кошти, отримані від постачальника;
  - Дебет рахунку 19 «ПДВ по придбаних матеріальних цінностей», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — врахований ПДВ по оприбуткованих основних засобів.


 2. Відобразіть витрати, пов’язані з придбанням цього основного засобу, склавши проводку: Дебет рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи», Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» — враховані витрати на доставку основного засобу.
 3. Складіть акт прийому-передачі основного засобу за формами № ОС-1 і № ОС-2 (для введення в експлуатацію будівель і споруд), оформіть інвентарну картку з присвоєнням номера об’єкту обліку за формою № ОЗ-6.
 4. Відобразіть в бухгалтерському обліку введення в експлуатацію придбаного основного засобу за сформованої первісної вартості проводкою: Дебет рахунку 01 «Основні засоби», Кредит рахунку 08 «Вкладення в нематеріальні активи».
 5. Враховуйте при господарському способі виробництва витрачені матеріали на будівництво або реконструкцію основних засобів складанням проводок: Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 10 «Матеріали». Відносите також в дебет цього рахунку інші витрати, пов’язані з будівництвом або реконструкцією основних засобів.
 6. Якщо будівельне підприємство виконує капітальні роботи для власних потреб, враховуйте в цьому випадку вартість матеріалів та інші витрати на капітальні вкладення на рахунку 20 «Основне виробництво». Спишіть після закінчення робіт ці витрати проводками:

  — Дебет рахунку 90 «Продажі», Кредит рахунку 20 «Основне виробництво»;
  - Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 90 «Продажі».


 7. При нарахуванні ПДВ на вартість капітальних вкладень, зроблених для власних потреб, оформите проводку: Дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», Кредит рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ»).
 8. Оформіть акт прийому-передачі основних засобів за формою № ОЗ-1 (№ ОС-2). Якщо проводилася реконструкція основного засобу, складіть акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об’єктів за формою № ОЗ-3.
    
 9. Внесіть відомості про капітальний ремонт в інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів. Складіть наступну проводку по закінченні його будівництва (капітального ремонту): Дебет рахунку 01 «Основні засоби», Кредит рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи».