Як перевести мегабайти в мегабіта

Як перевести мегабайти в мегабіта

Слово «біт» утворено сполученням двох англійських слів Binary digiT («двійкова цифра») і позначає мінімально можливу одиницю, якою можна виміряти кількість інформації. Найчастіше ці одиниці використовуються при вимірюванні швидкості передачі даних по мережевим з’єднанням. Словом «байт» (Byte) позначається мінімальна одиниця даних, яка може бути збережена в пам’яті комп’ютера або на фізичному носії. В цих одиницях зазвичай вимірюють об’єм інформації.

Інструкція

  1. Збільшуйте відоме число байт у вісім разів, щоб визначити відповідне йому значення в бітах. При кодуванні інформації в різні періоди розвитку комп’ютерної техніки використовувалися неоднакові стандарти, тому в байт входило деякий час шість біт. Однак сьогодні код одного друкованого або керуючого символу містить вісім біт, тому саме це число слід використовувати в якості коефіцієнта перекладу байт в біти.
  2. Згідно зі стандартами МЕК (International Electrotechnical Commission — «Міжнародна Електротехнічна Комісія») для позначення похідних від обох одиниць вимірювання слід застосовувати позначення, що використовуються в системі СІ. Це означає, зокрема, що приставка «мега» збільшує базові одиниці як байт, так і біт в десять в шостому ступені (один мільйон) разів. З однаковою розмірності масштабування цих одиниць випливає, що при необхідності перевести мегабайти в мегабіта діяти треба точно також, як і при перерахунку байт в біти — множити на вісімку.
  3. Розрахуйте потрібне значення в розумі чи скористайтеся будь-яким калькулятором для практичних обчислень. Можна задіяти для цього і інтернет-ресурси. Наприклад, за адресою http://convert-me.com/ru/convert/data transfer ratebit / s розміщений онлайн-калькулятор для переведення потрібних вам величин. Щоб ним скористатися треба в секції «Одиниці на базі байта» знайти рядок «мегабайт в секунду», ввести в поле, розміщене в ній, відоме вам значення в мегабайтах, а потім натиснути кнопку «Порахувати». Значення цієї величини в мегабитах ви знайдете в полі «мегабіт в секунду» в секції «Базові одиниці швидкості передачі даних», розміщеної трохи вище на сторінці.