Як перевести обороти в радіани

Як перевести обороти в радіани

Оборот — це одиниця виміру плоских кутів, що не входить в міжнародну систему СІ. За один оборот прийнято вважати таку величину кута, при якому будь несиметричне тіло, обертаючись в одному напрямку, знову приймає початкове положення. Найчастіше цю одиницю використовують для вимірювання швидкості обертання або кутовий швидкості. В системі СІ для аналогічних вимірювань рекомендується застосовувати радіан.

Інструкція

  1. Визначте співвідношення між одним оборотом і одним радіанах. Найпростіше це зробити через формулу вимірювання довжини кола. При одному повному обороті деякого умовного тіла кожна його точка описує повну окружність, а довжину окружності можна виразити як подвоєне твір радіуса на число Пі. Одним радіанах прийнято вважати такий кут, при якому та ж точка пройде відстань, рівну довжині радіуса. Значить, співвідношення між одним оборотом і одним радіанах можна виразити як відношення подвоєного твори радіуса на число Пі до радіуса: 2 * π * R / R = 2 * π. Тобто один оборот містить кількість радіан, дорівнює двом числах Пі.
  2. Делите відому величину, виміряну в оборотах на подвоєне число Пі, щоб перевести це значення в радіани. Залежно від необхідної точності доведеться округляти цей коефіцієнт, тому що число Пі є ірраціональним, тобто представляє собою нескінченну десяткову дріб. Зазвичай буває достатньо двох десяткових знаків після коми, в той разі ділити треба на число 6,28.
  3. Використовуйте для практичних обчислень онлайн-конвертери величин — це найпростіший спосіб при наявності доступу в інтернет. Наприклад, перейшовши на сторінку http://convertworld.com/ru/chastota/Оборотов+в+минуту.html введіть у полі під написом «Я хочу перевести» відому вам величину в оборотах і відповідь отримаєте відразу, без відправки даних на сервер. У розміщеної нижче таблиці наведено майже два десятки можливих одиниць вимірювань, розбитих на три групи — одиниці вимірювань частоти, швидкості обертання і кутовий швидкості. Радіани віднесені до третьої групи. За замовчуванням тут обрана точність, що дорівнює двом знакам після коми. При необхідності її можна змінити, вказавши потрібне значення в спадному списку — доступні значення в діапазоні від двох до десяти розрядів.