Як перевести працівника з безстрокового договору на строковий договір

Як перевести працівника з безстрокового договору на строковий договір

Якщо роботодавцю необхідно перевести працівника з безстрокового трудового договору на строковий договір, то йому слід звільнити співробітника за власним бажанням, а потім прийняти на ту ж посаду відповідно до трудового законодавства. Для цього потрібно оформити фахівця, як знову прийнятого, укласти з ним строковий трудовий договір і зробити відповідний запис у трудовій книжці.

Вам знадобиться

- Документи працівника;
- Документи підприємства;
- Печатка організації;
- Трудовий кодекс РФ;
- Бланки відповідних документів.

Інструкція

  1. Працівник повинен написати заяву на ім’я першої особи компанії з проханням звільнити його за власним бажанням і поставити на документі особистий підпис і дату його написання. Директор організації в разі згоди проставляє на заяві резолюцію з датою і підписом.
  2. Складіть наказ про звільнення, якому привласніть дату і номер. Вкажіть в розпорядчої частини посилання на частину 3 статті 77 Трудового кодексу РФ і впишіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, займану ним посаду. Право підпису наказу має директор підприємства. Завірте документ печаткою організації.
  3. У трудовій книжці працівника зробіть запис про звільнення. У відомостях про роботу впишіть факт звільнення, посилаючись на трудове законодавство, вкажіть дату звільнення, в підставах напишіть номер і дату відповідного наказу. Завірте запис печаткою компанії і підписом особи, відповідальної за ведення і зберігання трудових книжок. Ознайомте з записом працівника під підпис.
  4. Видайте грошові кошти під розрахунок за невикористану відпустку за розрахунковою відомістю.
  5. Звільнений за власним бажанням працівник повинен написати заяву з проханням прийняти його на роботу. У шапці документа необхідно вказати найменування компанії, прізвище, ініціали керівника в давальному відмінку, вписати своє прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку і адресу свого місця проживання. У змісті заяви фахівець повинні написати своє прохання прийняти його на певну посаду, і вказати її назву. Потім поставити особистий підпис і дату написання заяви.
  6. Директор у свою чергу повинен видати наказ про прийом на роботу даного співробітника, підписати документ, присвоїти йому номер і дату, поставити печатку підприємства.
  7. Укладіть з працівником трудовий договір, в якому пропишіть права та обов’язки сторін. Вкажіть у договорі термін його дії, який повинен бути не більше п’яти років. Документ має підписати директор підприємства, завірити печаткою організації; новоприйнятий фахівець повинен поставити свій підпис у відповідному полі документа.
  8. У трудовій книжці працівника зробіть відповідний запис про прийом його на роботу, заведіть особисту картку на фахівця, впишіть в неї необхідні відомості.