Як перевести працівника з однієї організації в іншу

Як перевести працівника з однієї організації в іншу

Переведення працівника здійснюється з однієї організації в іншу на аналогічну посаду, як за рішенням самого співробітника, так і за угодою між підприємствами. Для цього фахівця необхідно звільнити з однієї компанії шляхом перекладу, а в іншій організації оформити прийом на роботу шляхом перекладу.

Вам знадобиться

Бланки відповідних документів, документи працівника, документи обох організацій, печатки обох компаній, ручка, Трудовий кодекс РФ.

Інструкція

  1. Якщо працівник вирішує перевестися в іншу організацію, йому необхідно написати заяву про звільнення шляхом переказу на ім’я першої особи компанії. На ньому співробітник ставить особистий підпис і дату його написання. У разі згоди роботодавця директор проставляє на заяві резолюцію з датою і підписом. Від керівника іншої організації необхідно написати лист про намір взяти даного співробітника на роботу і відправити на адресу місця знаходження підприємства, де в даний час працює працівник.
  2. Якщо організації узгодили між собою переклад даного фахівця, то їм необхідно написати угода, підписана керівниками обох компаній і завірений печатками підприємств. Напишіть повідомлення співробітнику, вказавши в ньому умови роботи. На даному документі працівник ставить особистий підпис і дату, тим самим ознайомившись з ним і давши свою згоду.
  3. Складіть наказ про звільнення шляхом переведення до іншого роботодавця за формою Т-8, якому надайте номер і дату. У розпорядчій частині напишіть займану посаду, прізвище, ім’я, по батькові звільняється співробітника, а також дату розірвання з ним трудового договору. Завірте документ печаткою підприємства. Право підпису наказу має директор компанії із зазначенням посади, прізвища, ініціалів.
  4. У трудовій книжці працівника поставте порядковий номер запису, дату звільнення арабськими цифрами. У відомостях про роботу впишіть, посилаючись на пункт 1 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ, що працівник звільнений шляхом переведення до іншого роботодавця. Підставою внесення запису служить наказ про звільнення, вкажіть його номер і дату. Завірте запис печаткою підприємства, підписом відповідальної особи за ведення трудових книжок із зазначенням посади, прізвища, ініціалів.
  5. Отримавши трудову книжку на руки, спеціаліст пише заяву на ім’я директора фірми, в яку він приймається шляхом перекладу. Керівник в свою чергу видає наказ про прийом на роботу, підписаний ним та завірений печаткою. Укладіть з працівником трудовий договір. Причому випробувальний термін такому співробітникові не встановлюється. Він приймається на загальних підставах. У трудовій книжці у відомостях про роботу впишіть найменування підприємства, назва посади, структурного підрозділу, куди прийнятий фахівець. Вкажіть найменування організації, з якою цей працівник звільнився у порядку переведення.