Як перевести працівника з тимчасової роботи на постійну

Як перевести працівника з тимчасової роботи на постійну

Деякі роботодавці укладають з працівниками тимчасовий договір, наприклад, при сезонній роботі. Часто трапляється й таке: керівник зацікавлений в тому, щоб залишити даного співробітника у себе, тобто укласти з ним договір на невизначений час. Звичайно, у кадрових працівників може виникнути питання: як це зробити, точніше, як перевести співробітника з тимчасової роботи на постійну?

Інструкція

  1. Спочатку слід зауважити, що звільняти в цьому випадку не обов’язково, достатньо і перекладу.
  2. Попросіть у працівника написати заяву на ім’я керівника з проханням перевести на постійну роботу. Також він повинен прописати в документі посаду, період роботи. Заяву необхідно оформити до закінчення строку тимчасового трудового договору. В іншому випадку, доведеться застосовувати процедуру звільнення, а це означає, що стаж для відпустки буде нараховуватися з нуля.
  3. Потім видайте наказ про переведення працівника на постійну основу, також у документі вкажіть період його тимчасової роботи, термін закінчення, висновки і номер трудового договору.
  4. Після цього складіть трудовий договір на невизначений час. Пропишіть посаду, оклад, умови роботи та реквізити обох сторін. Наприкінці розпишіться, передайте документ співробітнику для підпису, потім скріпіть достовірність вишенапісанного інформації синім відбитком штампа організації. Трудовий договір складіть у двох примірниках, один з яких передайте у відділ кадрів, другий — віддайте самому співробітнику.
  5. Далі вам необхідно зробити запис у трудовій книжці працівника. Для цього проставте порядковий номер, дату. Далі напишіть, що працівник переведений на постійну роботу, далі проставте номер наказу.
  6. Після цього вам необхідно видати наказ про зміну штатного розкладу і графіка відпусток. На підставі цього документа внесіть зміни в вишенапісанного форми.
  7. У тому випадку, якщо співробітник працював у вас як зовнішній сумісник, він повинен звільнитися на попередній роботі або перейти до вас перекладом. Для цього ви можете написати довідку про те, що ви згодні прийняти на постійну роботу даного співробітника. Другий роботодавець на підставі її зробить переклад.