Як перевести пропозицію

Як перевести пропозицію

В даний час, з розвитком інтернету, немає проблем знайти необхідний електронний перекладач, який впорається за вас із завданням перевести слово, фразу або уривок тексту. Але кожен, хто використав цей спосіб, знає, що перекладач діє автоматично і результатом часто є набір окремих слів. Як бути в такій ситуації?

Інструкція

  1. Намагайтеся перекладати не тільки необхідну фразу з тексту, а цілий абзац або закінчений уривок. Контекст завжди дає більше шансів зрозуміти, що малося на увазі в оригіналі. Перед початком перекладу слід ознайомитися з цілим текстом, зрозуміти його стиль, рівень викладу, предметну область.
  2. Якщо результат перекладу є розрізненими слова, які ніяк не вдається узагальнити логічно, подивіться інші значення слів. Електронний перекладач часто видає в першу чергу найпоширеніше значення слова, тоді як у деяких слів цих значень може бути десяток.
  3. У багатьох мовах знання граматики і, зокрема, порядку слів допомагає зрозуміти сенс фрази. Якщо ви переводите з такої мови, вивчіть структуру пропозиції, виявите підмет, присудок, визначення та доповнення. Ніколи не зупиняйтеся на першому прийшов в голову перекладі, якщо ви не впевнені хоча б в одному слові чи граматичної конструкції, спочатку перевірте себе за допомогою довідників і словників.
  4. Проблема з перекладом фрази часто виникає при незнанні регіональної культури країни цієї мови. Якщо якісь слова залишаються неперекладеним, спробуйте пошукати їх значення в інтернеті, Вікіпедії. Можливо, це назви, наприклад, організацій, фільмів, свят та ін. Крім того, це може бути якесь словосполучення або окреме слово на латині.
  5. Перекладаючи фразу самостійно, постарайтеся уникати дослівного перекладу, сформулюйте думку висловлювання своїми словами, але при цьому максимально наближено до тексту оригіналу. Кожен перекладач у своїй роботі постійно балансує між цими крайнощами: перевести точно по тексту, тим самим як би приділяючи більше уваги мові оригіналу, або дотримуватися при перекладі своєрідності мови власного народу.
  6. Якщо вам необхідно перевести текст офіційних паперів або коли розуміння тексту вимагає особливої ​​відповідальності, звертайтеся в бюро перекладів, навіть якщо ви в якійсь мірі володієте даними іноземною мовою, а текст потрібно перевести зовсім невеликий за обсягом. Переклад в цих випадках повинен бути абсолютно точним, крім того, від перекладача потрібні певні знання в предметній області або консультація з фахівцем в даній області.

Джерела