Як перевести сумісника на основне місце роботи

Як перевести сумісника на основне місце роботи

Працівник, працюючи на двох роботах як на двох посадах в одній організації, так і в двох організаціях за сумісництвом, бажає зробити свою додаткову роботу основної. Для цього йому необхідно оформитися відповідно до Трудового кодексу РФ, дотримуючись усіх правил і нюанси, через переклад або через звільнення.

Вам знадобиться

комп’ютер, папір А4, принтер, ручка, документи працівника, бланки необхідних документів

Інструкція

  1. Якщо працівник працює в одній організації як на основному місці роботи, а інша є для нього сумісництвом, то необхідно відповідно до Трудового кодексу РФ звільнити його з додаткового місця роботи. Для цього працівник пише заяву про звільнення на ім’я керівника підприємства, яке є для нього основним місцем роботи. У заяві він висловлює своє прохання звільнити його з даної посади. Ставить свій підпис і дату написання заяви.
  2. Керівник організації основного місця роботи видає наказ про звільнення працівника з посади. Наказом присвоюється номер і дата. Наказ підписує директор, ставить печатку підприємства.
  3. Працівник кадрової служби на підставі наказу про звільнення робить запис у трудовій книжці працівника. Проставляє порядковий номер запису, дату звільнення, пише, що цей працівник звільнений з певної посади за власним бажанням або за угодою сторін. Ставить номер наказу і дату звільнення в графі «Підстава». Працівник відділу кадрів ставить свій підпис і печатку підприємства.
  4. На додатковому місці роботи працівник також пише заяву про звільнення, директор додаткового місця роботи видає наказ про звільнення, працівник кадрової служби основного місця роботи також робить запис у трудовій книжці про звільнення на підставі копії наказу про звільнення з додаткового місця роботи.
  5. Працівник пише заяву про прийом на роботу на ім’я директора підприємства, яке було для нього додатковим. Директор ставить на заяві резолюцію про прийом на роботу. Потім видає наказ про прийом на роботу, причому пише, що це місце роботи буде для працівника основним.
  6. З працівником укладається трудовий договір у двох примірниках, вписуються всі реквізити фірми і самого працівника. Працівник підписує договір, ставить дату, директор також підписує, ставить дату укладення договору, свій підпис і печатку підприємства.
  7. На підприємстві, яке було для працівника додатковим, а стає основним, кадровик заповнює трудову книжку працівника на підставі наказу про прийом на роботу, ставить підпис і печатку підприємства.
  8. Для працівника, який здійснює діяльність на двох посадах одного підприємства, необхідно оформити наказ про переведення з однієї посади, яка була основною, на додаткову, і вважати її як основну. У трудовій книжці робиться запис про переведення з однієї посади на іншу.