Як перевести тонни в кілоньютон

Як перевести тонни в кілоньютон

Так як основний метод визначення маси тіла — зважування, то в побуті поняття маси тіла та ваги тіла давно вже стали синонімами. Як правило, коли згадується вага тіла, то мається на увазі його маса. У фізиці вагою називається сила впливу тіла на підвіс чи опору, яка виникає через гравітаційного тяжіння Землі. Вага тіла може змінюватися в досить-таки широких межах — починаючи від невагомості і закінчуючи величезними перевантаженнями. Маса ж тіла — практично постійна характеристика фізичного тіла.

Вам знадобиться

калькулятор або комп’ютер

Інструкція

 1. Щоб перевести масу фізичного тіла, задану в тоннах в його вага (в кілоньютонах), помножте кількість тонн на число 9,8 (прискорення вільного падіння). Тобто скористайтеся наступною формулою:

  Ккн = Кт * g, де:

  Кт — кількість тонн,

  Ккн — кількість кілоньютон,

  g — прискорення вільного падіння (≈ 9,8 м / с ²)

  На розмірність величини g (м / с ²) уваги можна не звертати. Для отримання більш точного результату використовуйте «точне» значення g: 9,806652.
 2. Приклад.

  У цистерні знаходиться 60 тонн води. Маса пустого цистерни — 1 тонна.

  Питання: Який вага наповненої цистерни?

  Рішення: (60 +1) * 9,8 = 59,78 (кілоньютон).

  Розрахунки, зроблені за вищенаведеною формулою справедливі лише для «нормальних умов», тобто поблизу земної поверхні, вдалині від геомагнітних аномалій і за умови, що виштовхує силою газу (або рідини) можна знехтувати.
 3. Якщо тіло знаходиться в рідині, то на нього діє виштовхуюча сила, рівна вазі витісненої тілом рідини. Тому, для перекладу тонн в кілоньютон для тіла, зануреного в рідину, скористайтеся наступною формулою:

  Ккн = Кт * g — ВЖ,

  де: ВЖ — вага витісненої тілом рідини.

  Приклад.

  У бак з водою поміщена металева заготовка масою 2 тонни. Вага витісненої заготівлею рідини склав 5 кілоньютон.

  Питання: Яким буде вага заготовки у воді?

  Рішення: 2 * 9,8 — 5 = 14,6 (кілоньютон).
 4. Оскільки вага витісненої рідини залежить від її щільності і об’єму тіла, то можна використати таку формулу:

  Ккн = Кт * g — Про * Пл * g * = g * (Кт — Про * ПЖ),

  де: Об — об’єм тіла, а ПШ — щільність рідини,

  при цьому, обсяг тіла повинен бути представлений в кубометрах, а щільність рідини — в тоннах на метр кубічний.
 5. Якщо замість обсягу відома щільність тіла, то скористайтеся такою формулою:

  Ккн = Кт * g — Кт / Пт * ПЖ * g * = Кт * g * (1 — ПЖ / Пт),

  де: Пт — щільність тіла (в тоннах на кубометр).