Як перевести в готівку вексель

Як перевести в готівку вексель

Вексель являє собою цінний папір, за якою її власник (векселедержатель) має безперечне право після закінчення терміну зобов’язання вимагати від боржника сплати грошової суми, позначеної на векселі. При настанні строку платежу за векселем він пред’являється основного боржника.

Інструкція

  1. Якщо ви хочете перевести в готівку вексель, то зверніться до векселедавця простого векселя або до акцептанта, якщо вексель переказний. Пред’явити вексель ви можете тільки в тому випадку, якщо є його законним власником. У разі пред’явлення векселя з бланковим індосаментом платник не може вимагати заповнити бланк від імені пред’явника.
  2. Якщо ви переводить вексель, оформлений на юридичну особу, то повинні пред’явити платнику довіреність, в якій повинні бути вказані належні повноваження. Крім довіреності, ви повинні представити векселедавцю заповнену заяву та оформити акт прийому-передачі векселя.
  3. Оплатити вексель вам можуть при безпосередньому пред’явленні цінного паперу та проведенні експертизи її автентичності. Експертиза, як правило, проводиться в такий строк, щоб у векселедержателя залишався час для вчинення протесту. Власник векселя має право передати цінні папери для експертизи під розписку із зобов’язанням повернути йому вексель або передати документи, що підтверджують платіж, до певного терміну.
  4. При передачі векселя на експертизу не забудьте отримати від платника розписку в отриманні паперу. Ви можете також залишити у себе нотаріально завірену копію векселя. Наявність цих документів у разі необхідності дозволить відновити права за втраченим векселем.
  5. Після визначення автентичності векселя платник зобов’язаний провести його оплату. Вона може проводитися готівковим або безготівковим шляхом за вашим вибором. При обчисленні суми вексельної розрахунок суми відсотків проводиться, виходячи з фактичного терміну обігу векселя і кількості днів у році. Після оплати на векселі ставиться відмітка «оплачений». При оплаті переказного векселя платник зобов’язаний направити векселедавцю письмове повідомлення про оплату.